Door Martijn Balster op 17 december 2015

#InDeRaad: Nu écht met de jeugd, voor de jeugd

Vandaag sprak de gemeenteraad over het beleidskader jeugd 2015-2018, getiteld ‘Met de Jeugd. Voor de Jeugd.’ Al eerder deed fractievoorzitter Martijn Balster zijn inbreng over het Haagse jeugdbeleid in de commissie. Vandaag werden de laatste spijkers met koppen geslagen. Alle moties en amendementen van de PvdA over dit onderwerp werden door de raad aangenomen, namelijk:

  • Er komt meer inzicht in of het Haagse jeugdbeleid ook daadwerkelijk effect heeft op de kansen van alle kinderen in onze stad. De effecten van de jeugdhulp worden meetbaar, en komt er meer inzicht in de risicofactoren waardoor kinderen of jongeren de grootste kans hebben op latere problemen. Door deze kennis kan het jeugdbeleid beter worden aangescherpt.
  • Aanvankelijk stond in de nota dat gesubsidieerde instellingen meer gebruik moesten maken van vrijwillige inzet. Volgens de PvdA kan het inzetten van vrijwilligers nooit een doel op zich zijn: wél het versterken van het sociale netwerk rond kinderen en jongeren. Juist waar het sociale netwerk zwak is, is professionele zorg nodig.
  • Nu komt het vaak voor dat kwetsbare kinderen en jongeren, bijvoorbeeld met een niet-Westerse achtergrond of uit een gezin met een laag inkomen, niet op tijd hulp krijgen. Daarom wordt onderzocht hoe het bereik van de jeugdhulp vergroot kan worden, en hoe de resultaten hiervan nuttig kunnen zijn voor Den Haag.
  • Ex-criminele jongeren verdienen een tweede kans. Als we dit goed regelen, dan is de kans kleiner dat deze jongeren terugvallen in hun oude criminele gedrag. Daarom gaat de gemeente overleggen met onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat er voor deze jongeren altijd een plek op een school is. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) deze jongeren op dit moment belemmert in het vinden van een stage of een baan. Tot slot komt het college met voorstellen om ervoor te zorgen dat ex-criminele jongeren daadwerkelijk geresocialiseerd worden en écht weer mee kunnen doen aan de samenleving.
Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster