Door op 11 november 2016

Investeer €5,3 miljoen in betere zorg

De PvdA is geschrokken van het feit dat dit jaar opnieuw veel zorggeld op de plank blijft liggen. Er blijkt nu al €5,3 miljoen over te blijven, vorig jaar ook al 18 miljoen. Dat blijkt uit de 2e kwartaalrapportage Wmo die deze week werd gepubliceerd.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “We zouden geen geld moeten overhouden, als we nog allerminst tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die we bieden. Er zijn nog te veel signalen van mensen voor wie de zorg niet toegankelijk is, bijvoorbeeld door een hoge bijdrage of omdat mensen vastlopen in de formulieren en regels.” De PvdA vindt dan ook dat de gemeente met een bestedingsplan moet komen voor de overgebleven middelen. Formulieren moeten simpeler, de eigen bijdrage omlaag en we moeten er veel eerder bij zijn. Door meer persoonlijk contact met mensen kunnen we grotere problemen vaak voor zijn, dat vraagt een grotere inzet van wijkverpleegkundigen en sociaal werk.”

Nieuw beleidsplan

De PvdA vindt dat de buurtzorg verder moet worden versterkt. Binnenkort komt het stadsbestuur met voorstellen om de maatschappelijke ondersteuning voor de komende jaren verder te verbeteren. Voor de PvdA is het cruciaal dat mensen in hun buurt zorg kunnen krijgen van vertrouwde hulpverleners. Sociaal werkers en verpleegkundigen die door de buurt fietsen en ook actief signaleren, zodat we eenzaamheid zien en grote gezondheidsproblemen voorkomen. Daarbij moet er extra aandacht zijn voor mensen met een andere achtergrond die minder gemakkelijk de stap naar de gemeente of de zorg zetten. Balster: “We moeten de immense verschillen in gezondheid in onze stad klein krijgen.”

Formulieren fors versimpeld

Vorige week vrijdag diende de PvdA bij de begrotingsbehandeling een motie in om het digitale Wmo-aanvraagformulier te versimpelen en de wachttijden aanzienlijk te verkorten. Balster: “We hebben de afgelopen maanden ideeën genoeg gegeven aan de wethouder om het geld te besteden en de zorg te verbeteren. We dringen erop aan dat hij snel met goede plannen komt om dit geld te investeren, in plaats van het te laten liggen.”