Door op 27 februari 2014

Investeren in een sterk en sociaal Den Haag in plaats van bezuinigen

Om prettig te leven hebben Hagenezen zekerheid over werk, gezondheid en sociale voorzieningen nodig. Daarom staat de PvdA voor hulp bij het zoeken van een baan, toegang tot prima zorg, goed onderwijs, duurzame en betaalbare woningen, en een leefbare, schone stad.

Inwoners van Den Haag willen graag dat er geïnvesteerd wordt in hun stad. Meer banen zijn nodig, want de werkloosheid is door de crisis hoog. Mensen willen thuiszorg van goede kwaliteit, onderhoud van woningen, goede  schoolgebouwen, prima jeugdzorg en behoud van sociale werkplaatsen. De PvdA ziet dat veel mensen bang zijn hun baan te verliezen en weet hoe belangrijk het is dat er een fatsoenlijk vangnet is voor als mensen zonder baan of zelfs in de armoede terecht komen.

Daarom kiest de PvdA te investeren in Den Haag. We gaan niet onnodig hard snoeien in noodzakelijke sociale voorzieningen zoals andere partijen. De PvdA investeert juist 12 miljoen in werk en inkomen, 10 miljoen in armoedebeleid en schuldhulpverlening, 10 miljoen in onderwijs en ruim 20 miljoen om de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet goed te laten verlopen. Dit zijn waardevolle investeringen waar de PvdA voor staat en waarmee de PvdA zich onderscheidt van de andere partijen.

Om te kunnen investeren is natuurlijk geld nodig. De PvdA kiest daarvoor om een kleine bijdrage te vragen van de sterkste Haagse schouders: de huizenbezitters. De woonlasten in onze stad zijn de laagste in de regio Zuid-Holland. De PvdA vraagt daarom van een eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro een extra bijdrage van 1 euro per maand. Naarmate de woning duurder is, loopt de bijdrage iets op. Van de eigenaar van een koopwoning met een WOZ-waarde van 500.000 euro vragen wij een kleine 3 euro per maand extra. Van de eigenaar van een  koopwoning met een WOZ-waarde van 1.000.000 euro een kleine 6 euro per maand extra. Dit zijn makkelijk te dragen en op te brengen bedragen.

Den Haag houdt met het voorstel van de PvdA de laagste woonlasten in de regio , lager dan Rotterdam, Leiden, Delft, Westland en Zoetermeer. De inkomsten investeren we in waardevolle voorzieningen zoals de thuiszorg, goed onderwijs, onderhoud van woningen, de jeugdzorg, de sociale werkplaatsen, meer werkgelegenheid en nog veel meer.

Lagere belastingen mogen geen doel op zich zijn. De belastingverlagingen die de VVD en het D66 beloven komen doordat deze partijen sterk bezuinigen op de zorg (WMO), op de bijstand, op armoedebeleid voor de minima, op schoolzwemmen en nog veel meer. Dit vertellen deze partijen er niet bij.

Dat zijn niet de keuzes van de PvdA. De PvdA kiest ervoor om te investeren in een sterk en sociaal Den Haag. Niet voor grote bezuinigingen om de rijkste Hagenezen een belastingverlaging te kunnen beloven, terwijl ze al de laagste woonlasten van Zuid-Holland hebben.