Door op 30 januari 2014

Inzet voor de sport

Uit jaarstukken van 1200 sportclubs blijkt dat veel clubs in gevaar zijn door geldgebrek. Dit is onderzocht door Stichting Waarborgfonds Sport, een stichting die sportclubs adviseert op het gebied van financiën. Het geldgebrek komt doordat sponsors hun bijdrage verlagen of zich helemaal terugtrekken. Ook de kantine-inkomsten lopen terug terwijl de huren voor gemeentelijke accommodaties juist stijgen.

Wij doen er als PvdA alles aan om de sportclubs en hun vrijwilligers te ondersteunen. Daarom hebben we met succes voor het tweede achtereenvolgende jaar een amendement ingediend waarmee de tarieven voor de zwembaden en sporthallen gelijk zijn gebleven. Ook is er een door de PvdA ingediende motie in de raad aangenomen, om meer onderhoud te plegen en accommodaties te verbeteren.

Het beleid om betaalde krachten (de sportcoördinatoren) in te zetten om de sportverenigingen te versterken, is succesvol. Deze coördinatoren ondersteunen de verenigingen bij het werven van leden en vergroten van de inkomsten, bij het versterken van de samenwerking met de buurt en bij het aanvragen van subsidies.

Wij delen de zorgen over de sportverenigingen en hun financiële situatie. De PvdA zet zich al jaren in om deze situatie te verbeteren.