Door op 1 april 2015

Jaarverslag Ombudsman. ‘Dienstverlening kan écht beter!’

Gister is het jaarverslag van de gemeentelijke Ombudsman aangeboden aan de raad. De Ombudsman behandelt klachten over diensten van de gemeente en over het handelen van personen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. In het jaarverslag presenteert de Ombudsman de belangrijkste bevindingen en de meest voorkomende klachten. De PvdA is blij met het werk van de Ombudsman. Voor alle inwoners van de gemeente moet er iemand zijn bij wie ze terecht kunnen als ze er met de gemeente zelf niet uitkomen. Dat is de ombudsman.

Dienstverlening 3.0; lange weg te gaan

De Ombudsman doet negen concrete aanbevelingen op basis van de ingekomen klachten en signalen. We hebben in Den Haag overduidelijk nog geen dienstverlening 3.0. Informatie vanuit de gemeente moet beter leesbaar zijn en belafspraken moeten worden nagekomen. Ook moeten mensen die iets afgeven aan de balie een ontvangstbevestiging kunnen ontvangen; nu blijkt dat niet alle baliemedewerkers hiervan niet altijd op de hoogte zijn. We hopen dat het college deze en andere aanbevelingen van de Ombudsman ter harte neemt.

Persoonlijke contact

De Ombudsman geeft in het verslag aan dat hij goede ervaringen heeft met het hebben van een spreekuur. Hij geeft de raad als overweging mee om meer persoonlijke contacten tussen de klachtencoördinatoren van de diensten en de klagers zelf te organiseren. Dit sluit aan op de voorstellen die de PvdA eerder heeft gedaan in ‘Dienstverlening 3.0.

Discussienota PvdA en VVD

De meeste Hagenaars voelen zich niet de koning in hun gesprek met de gemeente. Internet blijft onze samenleving in een razend tempo veranderen. Met het toegenomen gebruik en de toegenomen mogelijkheden ervan zijn de verwachtingen van bewoners, bedrijven en organisaties ook groter. Daarom boden de PvdA en VVD eind vorig jaar de discussienota ‘Dienstverlening 3.0’ aan het college aan. Hierin staan een voorstellen over de wijze waarop de gemeente bewoners, bedrijven en organisaties beter van dienst kan zijn en vele suggesties voor verbetering van de dienstverlening. De antwoorden hierop worden binnenkort verwacht.