Door op 26 februari 2015

Jetta Klijnsma te gast bij PvdA Laak

Levendige discussie – ook met raadslid Lobke Zandstra – over de dienstverlening en bewonersondersteuning van de gemeente.
Maandag 23 februari was staatssecretaris Jetta Klijnsma te gast bij de PvdA Laak. Ongeveer twintig partijgenoten en andere belangstellenden uit Laak maakten van de gelegenheid gebruik om met haar te praten over pensioenen en de participatiewet.

Jetta, het sociale gezicht van de PvdA in deze niet zo sociale coalitie met de VVD. Maar dan ken je Jetta niet. “Wàt nou niet sociaal?””Nee, lang niet alle wensen van de PvdA kunnen met deze coalitie vervuld worden: er is nou eenmaal geen meerderheid voor te vinden. Maar doordat de PvdA in de coalitie is gestapt, zorgen we ervoor dat er een stevige sociale basiszekerheid blijft. Verder gaat de prioriteit gewoon uit naar werkgelegenheid, werk dat moet lónen, meer dan een uitkering. Dat is toch waar wij als PvdA voor staan? Hup, de straat op jullie. Ja, begrip voor de teleurstelling, maar ons solidariteitsideaal zegt ons dat we allereerst moeten voorkomen dat straks onder invloed van een D66 en een CDA ook aan die basiszekerheid geknabbeld gaat worden! Fatsoenlijk werk naar vermogen tegen een fatsoenlijk inkomen voor iedereen, dat is waar het ons uiteindelijk om gaat! Dus ja, het aanpakken van schijnconstructies. En ja, extra geld voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Dát is de PvdA!”

Natuurlijk beseft ook Jetta dat het niet leuk is om in een uitkering te zitten of na je vervroegde pensioenering met een pensioengat te zitten. Met de huidige arbeidsmarkt zit werk vinden er voor de Laakse ouderen niet meer zo in. Volgens Jetta moet je – als je dan bij de gemeente om ondersteuning vraagt – daar niet het gevoel krijgen dat je niet welkom bent. Vaste contact ambtenaren, dat werkt volgens haar het beste. Huiswerk voor onze raadsfractie?

Raadslid Lobke Zandstra beaamde dat de dienstverlening van de gemeente Den Haag in het algemeen gewoon sneller en beter moet. Het is toch van de gekke dat een bewonersorganisatie keer op keer roept dat er een betere voetgangersoversteek moet komen, bijvoorbeeld bij het Laaktheater, en dat daar dan pas serieus naar gekeken wordt op het moment dat zij dat – gealarmeerd door de PvdA Laak – als raadslid oppakt? Zij vraagt dan ook steeds aan bewoners om hun frustraties te melden, zodat we samen de dienstverlening aan kunnen pakken. Uiteindelijk moet dat zonder tussenkomst van raadsleden kunnen! Ook voor bewoners die de “contactjes” niet hebben. Binnenkort wil Lobke daarom graag ook met de bewonersorganisaties van Laak om tafel. Wat zijn hun ervaringen, waarmee kan de fractie hen verder ondersteunen?

Die vraag van Lobke  was voor de aanwezigen een mooie opening  om eens een boekje open te doen over hoe zwaar het is voor de bewonersorganisaties om gehoor te vinden bij de gemeente, maar ook bij buurtgenoten, zeker in een stadsdeel in Laak, waar problemen zich vaak opstapelen, en bewoners niet in de gelegenheid zijn om zaken zelf maar op te lossen. Als bestuurslid van een bewonersorganisatie heb je het dan – naast je gewone baan en privéleven – verdomd zwaar. Het blijft zaak om meer de samenwerking te zoeken en meer bewoners te betrekken. Gemakkelijk is dat niet! Ja, het is goed en dankbaar werk dat vrijwilligerswerk – maar graag ook een beetje begrip, aldus de bewonersorganisaties. Samen moeten we het doen!

De aanwezigheid van èn een staatssecretaris èn Tweede Kamerlid Marit Maij èn afdelingsvoorzitter Albert-Jan Pomper – en natuurlijk Lobke als raadslid – is voor ons in Laak al de broodnodige waardering, die dan ook erg op prijs werd gesteld. Ook werd het zeer gewaardeerd dat er ruimte was om individueel en persoonlijk even met elkaar te praten – en met de aanwezige kandidaten voor de komende Provinciale Staten en HH Delfland verkiezingen. Al met al een van alle kanten pittige maar ook warme en betrokken ontmoeting. Precies zoals we dat in Laak graag zien.