Door Martijn Balster op 18 juni 2015

Jeugd-en onderwijsbeleid, sociale veiligheid en bed, bad, brood

Gisteren sprak de commissie Samenleving over het jeugd- en onderwijsbeleid van 2014. Daarnaast debatteerde de commissie over de sociale veiligheid in Mariahoeve en over de toekomst van de bed, bad en broodvoorziening in Den Haag. De PvdA is blij met de uitkomsten van deze discussies.

 

Jeugd- en onderwijsbeleid: meer aandacht babysterfte en onderwijsachterstanden

De PvdA heeft zorgen geuit over de hoge babysterfte in Den Haag. Van 2012 tot 2014 is hard gewerkt om babysterfte te voorkomen en tegen te gaan door onderzoek te doen, door in te zetten op betere voorlichting en betere zorg voor zwangere vrouwen en hun kleintjes in de eerste dagen. Op verzoek van de PvdA komt het college in het najaar met een onderzoek over de geboekte resultaten. Dan wordt gekeken of de aanpak heeft gewerkt en of er meer nodig is. Wat de PvdA betreft moet Den Haag zo snel mogelijk af van het lijstje met steden met de hoogste babysterfte. Daarover blijven we zeer bezorgd.

Ten aanzien van de onderwijsresultaten, constateert de PvdA dat het geld voor onderwijsachterstandenbeleid niet volledig is besteed door het college. Ook blijkt dat 100 kinderen die naar de voorschool mogen daar niet naar toe gaan. Dit ondanks het feit dat er voldoende plaats is in de stad. Wethouder Van Engelshoven heeft toegezegd dit grondig uit te zoeken. Het geld voor het onderwijsachterstandenbeleid zal alsnog worden besteed. In het najaar komen er nieuwe plannen om achterstanden verder weg te werken. De PvdA is daar blij mee.

Mariahoeve, een plan voor opknappen sociale woningen nodig.

Mariahoeve is een kantelwijk. Voor de PvdA staat voorop dat Mariahoeve niet mag afglijden, maar daar is wel wat voor nodig. De PvdA is dan ook blij dat Den Haag de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in Mariahoeve: in de veiligheid, in onderhoud van woningen, in schoon, heel en veilig en in bewonersbetrokkenheid. Dit blijkt vruchten af te werpen, langzaam gaat Mariahoeve vooruit. Er zijn veel mooie resultaten geboekt. Bewoners zijn tevreden over de samenwerking me gemeente, politie en diverse andere betrokkenen hierbij.

De PvdA heeft aandacht gevraagd voor onderhoud aan sociale woningen. Hoewel de komende tijd weer diverse ‘straten’ zullen worden opgeknapt, wil de PvdA dat bewoners meer duidelijkheid krijgen over wat wanneer wordt aangepakt. Want niets is vervelender om niet te weten wanneer je woning het onderhoud krijgt dat zo hard nodig is. Er is nog te veel achterstallig werk en er zijn te veel woningen met vocht en schimmelproblematiek. Het college gaat hierover met de woningcorporaties in gesprek en komt in het najaar met concrete plannen.

Bed, bad en brood: tijd voor de vierde b, goede begeleiding.

Waar landelijk veel discussie is over de bed, bad en broodvoorziening was de Haagse raad eensgezind, zo ook wethouder Klein: Den Haag zal straks een fatsoenlijke en permanente bed, bad en broodvoorziening krijgen. Alle partijen – met uitzondering van de PVV – hebben de wethouder gevraagd in de gesprekken met de rijksoverheid aan te dringen op voldoende financiele middelen, zodat ook alle uitgeprocedeerden uit de omgeving kunnen worden opgevangen.

De PvdA heeft gepleit voor aandacht voor de begeleiding, zodat mensen niet te lang in de bbb hoeven te verblijven en er snel toekomstperspectief kan worden geboden. De wethouder heeft aangegeven de huidige Haagse en Rotterdamse methode daarbij als leidraad te nemen en hiervoor ook voldoende geld te vragen aan het rijk.

Lees hier verder over bbb-voorziening in Den Haag

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster