Door Martijn Balster op 13 juli 2017

Jeugdhulp bereikt kinderen met een migratieachtergrond nauwelijks

Uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt dat kinderen met een migratieachtergrond minder vaak hulp krijgen van de jeugdteams. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, dus voor ondersteuning bij opvoeding en hulp voor kinderen met psychische of sociale problemen. Vooral kinderen met een Turkse of een Marrokkaanse achtergrond krijgen minder vaak hulp: respectievelijk 6% en 7% van de kinderen, terwijl dit onder kinderen met een Nederlandse achtergrond meer dan 9% is.

Dit is opmerkelijk: uit hetzelfde onderzoek blijkt dat juist deze kinderen vaker opgroeien in armoede. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Haagse GGD dat kinderen met een migratieachtergrond vaker te kampen hebben met psychosociale problematiek en jonge Surinaamse en Turkse meisjes vaker denken aan zelfmoord. Allemaal factoren waaruit je zou zeggen dat juist déze kinderen hulp nodig hebben van de jeugdteams.

In een artikel in Trouw zegt onderzoeker Hans Bellaart dat dit verschil bestaat doordat veel gemeentes hun beleid om doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld kinderen met een migratieachtergrond, hebben laten varen. Bovendien zijn veel organisaties die jeugdhulp bieden sinds de gemeente verantwoordelijk is, flink op de schop gegaan. Daardoor zijn vertrouwde gezichten van hulpverleners in de wijk weggevallen, en hebben de jeugdteams nauwelijks tijd om actief op zoek te gaan naar kinderen die thuis mogelijk in de knel zitten.

Het is goed nieuws dat het project Schilderswijk Moeders, waar vrouwen uit de wijk getraind worden om te fungeren als vertrouwenspersoon en kunnen helpen met het vinden van bijvoorbeeld jeugdhulp, genoemd worden als goed voorbeeld. Daar mogen we als stad trots op zijn. Toch maken we ons zorgen of in de rest van de stad gezinnen en kinderen met een migratieachtergrond op dit moment wel de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het is namelijk niet bekend hoeveel kinderen met een Turkse, Marrokkaanse of andere achtergrond nu jeugdhulp krijgen.

Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Want ieder kind in Den Haag verdient gelijke kansen, en ieder kind moet hulp kunnen krijgen wanneer dat nodig is.

Lees de schriftelijke vragen hier.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster