Door Martijn Balster op 17 oktober 2014

Jeugdnota aangenomen: kind staat centraal

In de Raad sprak men vanavond over de Jeugdnota ‘Heel het Kind’. In februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de hulp aan kinderen en jongeren bij de gemeenten gelegd. Een grote verandering, die al op 1 januari 2015 ingaat. Op korte termijn moet de gemeente zorgen dat de ongeveer 8000 Haagse jeugdigen die jaarlijks jeugdhulp nodig hebben, deze ook na 1 januari krijgen.

Voorop: kind centraal

Voor de PvdA staat voorop: ieder kind dat ondersteuning nodig heeft, krijgt dat. Geen kind mag aan zijn of haar lot worden overgelaten.  Het veranderingsproces dat de gemeente ingaat blijft lastig. Het college en de raad zullen er bovenop moeten zitten. Voor de PvdA is het dan ook cruciaal dat de raad elk kwartaal over de vorderingen wordt geïnformeerd. In het belang van jongeren, ouders, professionals en uiteindelijk de hele stad. Deze moeilijke operatie mag alleen maar slagen.

Jeugdteams in de wijk

PvdA-woordvoerder Martijn Balster drong erop aan dat de bekendheid van het nieuwe stelsel beter wordt. De PvdA wil in elke wijk een jeugdteam: aanspreekbaar en dichtbij. De PvdA wil meer teams in de stadsdelen waar de problematiek roter is. Iedereen moet weten waar hij/zij terecht kan. En ook via de huisarts en de school moeten kinderen en ouders snel bij de juiste hulpverlener terecht komen.

Samenwerking in belang van kind

De samenwerking binnen de Centra Jeugd en Gezin (CJG) moet goed zijn. In de jeugdzorg werken veel professionals samen in het belang van het kind. De uitwerking in de praktijk moet zijn: 1 gezin, 1 plan en 1 aanspreekpunt. Kinderen mogen geen slachtoffer worden van stroeve samenwerking tussen betrokkenen.

Dicht bij huis

Tot slot benadrukte de PvdA dat zorg zo veel mogelijk dicht bij huis plaats vindt. In de wijken en samen met de mensen zelf. Daarmee maak je zorg toegankelijker voor iedereen en dat is goed voor kinderen en ouders.
De PvdA heeft verschillende moties ingediend tijdens de raadsvergadering: de moties vindt u hier

 

 

 

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster