Door op 18 oktober 2015

Kandidaatstelling landelijk Partijbestuur en Presidium

Op het congres van 13 februari 2016 zal een deel van het partijbestuur worden gekozen. Om de twee jaar wordt ongeveer de helft van het partijbestuur gekozen voor een periode van vier jaar. Het partijbestuur bestaat uit elf leden, waarvan in 2016 zeven posities opengesteld worden voor verkiezing. Het gaat om vier algemeen bestuursleden, de positie van voorzitter, penningmeester en die van Internationaal Secretaris.

De huidige voorzitter en Internationaal Secretaris hebben aangegeven zich te kandideren voor herverkiezing. Van de algemeen bestuursleden hebben twee mensen aangegeven zich opnieuw kandidaat te stellen. Wanneer voor de positie van voorzitter twee of meer geschikte kandidaten zijn, dan zal een ledenraadpleging worden gehouden.

Klik hier voor de profielschets.

De kandidaatstellingscommissie bestaat uit:
Kim Putters (voorzitter), Jeroen Weyers, Wanda Ottens, Sheila Kroes en vanuit de Jonge Socialisten Thomas Hendrikx.

Solliciteren kan vanaf vrijdag 2 oktober door een motivatiebrief en CV te sturen naar Lobke Hurkmans: lhurkmans@pvda.nl. Geïnteresseerden in het voorzitterschap kunnen via hetzelfde e-mailadres een handtekeningenlijst opvragen.

De kandidaatstelling voor de positie van partijvoorzitter sluit op maandag 2 november, 10.00 uur. De kandidaatstelling voor algemeen bestuursleden, penningmeester en Internationaal Secretaris sluit op maandag 30 november, 10.00 uur.

Naast de nieuwe leden voor het partijbestuur, worden op het Congres ook drie nieuwe leden van het Presidium gekozen.  Partijgenoten worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Het presidium zit de vergaderingen voor van het Congres, de Politieke Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken. Klik hier voor meer informatie.

Haagse leden die interesse hebben in een functie in het partijbestuur of presidium zijn op woensdag 11 november 19u van harte welkom op het Partijkantoor aan de Stationsweg 10b. Daar zijn Lobke Hurkmans (secretaris partijbestuur) en leden van het afdelingsbestuur aanwezig om vragen over de functies te beantwoorden. Graag vooraf even aanmelden bij Maarten Sinnema (maartensinnema@gmail.com).