Door op 2 december 2014

Kijkduin in beweging

Morgenavond om 19.30 uur spreekt de commissie Ruimte opnieuw over de herontwikkeling op Kijkduin. De wethouder zal dan ingaan op de inbreng en vragen van de raad en de insprekers tijdens de vergadering van afgelopen woensdag.  Het Atlantic Hotel wordt uitgebreid, er komt een verhoogde nieuwe boulevard en een nieuw winkelcentrum met daar onder gelegen een parkeergarage. De betrokkenheid van de bewoners en ondernemers was merkbaar door de vele insprekers en de drukbezette publieke tribune. Na jarenlange planning is er nu eindelijk zicht op ontwikkeling van de badplaats.

Eerdere inbreng PvdA

Rajesh Ramnewash – die namens de PvdA het woord voerde – juicht de ambitie van de ontwikkelaar toe, maar heeft wel zorgen over de financiële haalbaarheid. “We moeten voorkomen dat Kijkduin wordt opgescheept met een failliete bouwput”, stelt Ramnewash. Daarom pleit de PvdA voor een gefaseerde bouw waarbij bewoners en ondernemers zoveel mogelijk worden ontzien.

De PvdA heeft aangegeven dat het vrije zicht op de Hollandse luchten vanuit de Kijkduinseweg op het Deltaplein – met de bekende vuurtoren – een belangrijk historisch herkenningspunt is dat we moeten willen behouden als stad. Het vrije zicht lijkt nu te verdwijnen doordat de ontwikkelaar de in- en uitgang van de parkeergarage op die plek heeft gepland. Met de verwachte extra toestroom van dagjesmensen zal dit zorgen voor chaos doordat de verschillende bezoekersstromen van fietsers, wandelaars, bussen en autoverkeer elkaar voor de ingang van het Deltaplein kruisen.

Ook zet de PvdA vraagtekens bij het zicht vanuit de Sterflats op de parkeergarage en het winkelcentrum. Het lijkt erop dat de bewoners tegen een blinde muur zullen aankijken waar bussen voorbij rijden. Daarom heeft de PvdA er op aangedrongen om de wens van de bewoners te onderzoeken om de lus van de busbaan op de Kijkduinseweg te situeren. Verder wil de PvdA een keiharde garantie dat de bezonning op de terrassen op de nieuwe boulevard gehandhaafd blijft.

Looduinen

Daarnaast heeft de commissie ook gesproken over de locaties in Loosduinen die aangewezen zijn om in ontwikkeling te kunnen worden gebracht. Zoals Tennispark Waldeck voor de bouw van 225 woningen, uitbreiding van de Internationale School met een dagverblijf en naschoolse opvang, bebouwing op voormalige locatie van discotheek de Marathon, uitbreiding van de Golfbaan, de bouw van 120 woningen op de voetbalvelden van de Haagse Scheidsrechters Vereniging (HSV), wellness op de grote parkeerplaats aan de Machiel Vrijenhoeklaan bij het Kijkduinpark en de uitbreiding van het rouwcentrum Ockenburg met een crematorium.

De PvdA omarmt het idee van Pjer Wijsman, directeur van de internationale school, om op de kruising Laan van Meerdervoort/ Ockenburgseweg een rotonde mogelijk te maken en een eigen ontsluiting (lees: weg) naar de school toe. Dit zal de veiligheid en doorstroom bevorderen. De PvdA heeft er op aangedrongen bij de wethouder om – ondanks dat sprake is van een particuliere ontwikkeling – zich in te spannen om Haagse banen te creëren door afspraken te maken over de social return.

Wordt vervolgd…