Door op 28 mei 2015

Kinderen moeten in elk stadsdeel kunnen spelen

Alle kinderen en jongeren moeten kunnen spelen in onze stad. Gelukkig hebben we ook heel mooie speelplekken in de stad. Het is belangrijk dat je in de hele stad kan spelen. Niet in elke wijk zijn evenveel voorzieningen. Per stadsdelen moet met bewoners gekeken worden of er genoeg voorzieningen zijn.

 

 

Spelen met de stad

Spelen doe je niet alleen in een speeltuin of op een schoolplein, maar bij voorkeur overal. Daarom pleit de PvdA voor meer speelaanleidingen in de stad. Een glijbaan op trappen bij het stadhuis, hinkelpaden op pleinen en ‘rotsen’ om op te klauteren.

speeltuin

Speelgroen

Groen is belangrijk om te spelen. Het nodigt uit tot ander gedrag dan tegels. Gelukkig deelt het college deze ambitie. Er worden op dit moment speelplannen gemaakt in alle stadsdelen. Praat daar voor mee! Laat horen welke speelplekken goed zijn en waar speelvoorzieningen missen.

Dagje uit naar speeltuin

Een goede beheerder is goud waard! Het is mensenwerk. Op veel pleinen gaat het goed, op anderen kan het beter. Het is belangrijk dat Hagenaars weten welke taken de beheerders hebben en welke afspraken er zijn gemaakt over openingstijden, materialen uitleen en toiletgebruik. Dan zorgt voor realistische verwachtingen en maakt het makkelijker elkaar aan te spreken op zaken die beter kunnen worden gedaan.

Sommige speeltuin hebben een stedelijke functie. Mensen uit de hele stad gaan hier naar toe om hier te spelen. De speeltuin is dan echt een uitje. Wij vinden dat het mogelijk moet zijn dat er bij speeltuinen mobiele verkooppunten kunnen staan die koffie, thee, fris en ijsjes verkopen. De wethouder gaf gisteren in de commissie aan dit uitgangspunt te delen. Dit wordt verder besproken in het raadsvoorstel over ambulante handel. Graag zouden we bij deze stedelijke speeltuinen ook meer toiletvoorzieningen hebben. Helaas heeft het college hier op dit moment geen geld voor.