Door op 23 januari 2017

Korte terugblik PvdA congres door commissie Partijdemocratie

De commissie Partijdemocratie was uiteraard aanwezig op het PvdA congres van 14 en 15 januari. Na maanden werken aan amendementen, likes, Ledenkamers en steunbetuigingen was het congres dan eindelijk begonnen. Timo Corporaal heeft namens de commissie een beknopt overzicht gegeven van dit congres.

Terugblik Congres PvdA

* De eerste congresdag was overwegend positief. Uitgebreid en ambachtelijk discussiëren en stemmen over het concept partijprogramma. Het middaggedeelte liep enigszins uit maar in relatie tot de hoeveelheid werk was de uitloop bescheiden.

* All-in toch zo’n 15/20 deelnemers van onze afdeling waren ( in de zaal bleken er meer te zitten dan wij uit het Haagse circuit kennen)

* Goede speeches van Ahmed Aboutaleb en Hans Spekman.

* Ook uit Den Haag zijn een aantal amendementen gehonoreerd, vooral in het hoofdstuk Zorg.

* Amendementen van parijtgenoten van elders, gericht op intensiveren van de defensie inspanningen kregen weinig steun kregen, terwijl de landelijke discussie over de Nederlandse bijdrage aan de NATO rond dit weekend juist opgelaaid is.

* We hadden in de wandelgangen contacten met partijgenoten van elders, zoals een raadslid uit Haarlemmermeer. Hij klaagde o.a. over een vergrijzing van de achterban en actieve leden binnen de afdeling. Dat ziet er bij ons gelukkig anders uit.

* In de avond vond een feest plaast aan de Oude Gracht, Renz van de Peppel heeft zich er vast vermaakt.

* De tweede congresdag was spannend voor o.a Marit Maij en Kirsten van der Hul (beide kandidaat-Kamerleden). Opmerkelijk dat Marit het door interventies moest opnemen tegen Mei Li Vos.

* Op het Haagse partijkantoor hebben we met een groepje van 6 leden de livestream en stemmingen kunnen volgen, al viel het mij op dat de uitslag soms al doorkwam als wij nog maar nauwelijks de stemknop hadden losgelaten (?). Rutger Boot was een prima gastheer!

* De procedure roept achteraf wat vragen op. De lijst werd aan de leden gepresenteerd met het toch wel dringende verzoek van het partijbestuur cq Max vd Berg (voorzitter kandidaatstellingscommissie) om deze integraal over te nemen omdat anders het zorgvuldig opgebouwde bouwwerk zou wankelen. De wijzigingen die er kwamen werden teweeggebracht door kandidaten die een stevige lobby wisten te mobiliseren en zich terdege op inspraak hadden ingesteld.

Paulien Verhoeven (onze afdelingsvoorzitter) heeft met verve gesproken voor (behoud van) de plaats van Marit Maij (huidig- en kandidaat Kamerlid). Hulde!

* Met zijn speech heeft Lodewijk Asscher duidelijk piketpalen geslagen ten opzichte van VVD en PVV. De deelnemers gingen na twee intensieve congresdagen strijdlustig de campagne in