Door Abderrahim Kajouane op 26 januari 2015

Kwaliteit Haagse scholen. PvdA stelt vragen

Uit de keuzegids middelbare scholen blijkt dat de kwaliteit op een aantal Haagse middelbare scholen op onderdelen moet verbeteren. In het collegeakkoord is een forse ambitie uitgesproken om de kwaliteit van het Haagse onderwijs verder te verbeteren en het aantal zwakke scholen terug te dringen.

 

Uit de keuzegids blijkt dat heel veel scholen de tevredenheid van leerlingen en ouders niet meten ondanks het feit dat klanttevredenheid in het algemeen een belangrijke indicator van een gezonde bedrijfsvoering. De PvdA Den Haag heeft het college gevraagd of het bereid is – eventueel in samenwerking met de onderwijsinspectie – bij alle Haagse scholen aan te dringen op het meten van tevredenheid van ouders en leerlingen.

Een aantal scholen scoren op de indicator “genoeg personeel” zwak of zeer zwak. De PvdA wil weten hoe het komt het dat deze scholen structureel te weinig personeel hebben en wat het effect daarvan is op de onderwijskwaliteit. Een oplossing zou kunnen zijn om- eventueel in samenwerking met de onderwijsinspectie – afspraken met deze scholen te maken om het personeelstekort op te kunnen lossen.

Naast het AC College scoren nog 4 andere scholen op de indicator ” financiël gezond” zwak. De PvdA pleit ervoor om – in samenwerking met de onderwijsinspectie – lering te trekken van de problemen rondom het AC college en bij de betrokken schoolbesturen aan te dringen de nodige maatregelen te nemen om weer financieel gezond te worden.

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane