Door op 8 januari 2013

Leerlingen Schilderswijk overhandigen wethouder Norder hun wensen en dromen

Vandaag hebben leerlingen van groep 6 en 7 van de Van Ostadeschool in de Haagse Schilderswijk samen met mij het verslag aangeboden van de Schilderswijkconferentie aan PvdA-wethouder Norder (krachtwijken). Dit gebeurde officieel in de raadzaal van de gemeenteraad van Den Haag.

Wethouder Marnix Norder reageerde enthousiast op de plannen van de leerlingen: “Nadat we op de Schilderswijkconferentie met 150 volwassen bewoners van de Schilderswijk spraken, kunnen we nu ook nog spreken met de jongere inwoners. Dat is heel belangrijk, want jullie zijn de toekomst en kennen de Schilderswijk net zo goed als jullie ouders”, was zijn reactie.

De leerlingen van de Van Ostadeschool hebben zelf ook meegewerkt aan het verslag. Daarin staan verschillende ideeën en dromen van de leerlingen over wat er met de Schilderswijk zou moeten gebeuren.

Zaterdag 24 november organiseerde de PvdA Den Haag in theater Culturalis de Schilderswijkconferentie. Tijdens deze conferentie besprak de partij met meer dan 150 bewoners van de Haagse Schilderswijk hoe de toekomst van de Schilderswijk er volgens hen uit moet zien. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd in dit verslag.

Donderdag 10 januari wordt in de commissie samenleving ook gesproken over de toekomst van de Schilderswijk. De PvdA-fractie neemt het verslag en de ideeën van de leerlingen mee in haar inbreng tijdens deze commissievergadering.

Het definitieve verslag van de Schilderswijkconferentie vindt u hier >>