19 januari 2012

Lokale woningmarkt krijgt duwtje in de rug

Als eerste Nederlandse stad is in Den Haag een uitgebreid stimuleringspakket om de lokale woningmarkt in beweging te brengen gelanceerd. Doel van de maatregelen is om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten en hiermee sociale woningen vrij te spelen voor die mensen die al veel te lang op de wachtlijst staan. Vandaag gaf ik samen met makelaars van de NVM, corporaties en de Rabobank het startsein voor de campagne rond deze unieke samenwerking: ‘De Haagse Verhuisdoos’.

De woningmarkt is in zwaar weer. Dat geldt ook voor Den Haag. Het aantal te koop staande woningen blijft stijgen en het aantal verkopen en de verkoopprijs blijft dalen. De woningmarkt zit volledig op slot. Voor jongeren en starters komen nauwelijks nog betaalbare woningen beschikbaar. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren, bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek. Het kabinet steekt echter haar kop in het zand.

Verhuisvoordelen
In Den Haag proberen we het dan maar zelf. Verschillende partijen hebben hiervoor hun krachten gebundeld. De gemeente Den Haag, de woningcorporaties Vestia, Staedion en Haag Wonen, Rabobank Den Haag en omgeving, NVM Haaglanden en Stichting Promotie Wonen Den Haag werken samen om verhuizen in Den Haag aantrekkelijker te maken Samen presenteerden we vandaag een stimuleringspakket dat bestaat uit verschillende ‘verhuisvoordelen’.

De stimuleringsmaatregelen zijn bedoeld voor uiteenlopende doelgroepen en bestaan onder meer uit een koopsubsidie van 10.000 euro op bepaalde nieuwbouwprojecten, een verhuispremie en een doorstroompremie van 5.000 euro, korting op de courtage van NVM-aankoopmakelaar en voordelen voor starters op de woningmarkt. Omdat er een groot te tekort is aan grote sociale huurwoningen (voor grote gezinnen) is er een speciale verhuispremie ontwikkeld voor mensen die bereid zijn van een grote sociale huurwoning te verhuizen naar een kleine sociale huurwoning.

Scheefwonen
We richten ons vooral op mensen die ‘scheefwonen’. Je woont scheef als je een sociale huurwoning huurt maar hier eigenlijk teveel voor verdient. Juist deze mensen proberen we te verleiden een eigen huis te kopen of te verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector. Hiermee vergroten we de kansen op een sociale huurwoning voor die mensen met een laag inkomen die al veel te lang op de wachtlijst staan.

Marnix Norder

Luister hier een interview op BNR over de maatregelen