Maak ouderbijdrage op basisscholen écht vrijwillig

Door Janneke Holman op 22 februari 2018

Kinderen die thuis zitten, terwijl hun klasgenootjes op schoolreisje gaat. Of nog erger: ouders die een andere school kiezen omdat op de school die het beste bij het kind past, een gigantische ouderbijdrage vraagt. Dat moet afgelopen zijn. De ouderbijdrage is op papier vrijwillig, maar te vaak zien we dat kinderen van ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, niet mee kunnen doen met uitjes of schoolreisjes. Dit werkt ongelijke kansen voor kinderen in de hand.

Vorig jaar bleek dat sommige scholen in Den Haag het wel heel bont maken met de ouderbijdrage. Er is een Haagse school, gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met dyslexie en dyscalculie, die €9.600 per jaar vraagt voor extra ondersteuning en het ouders ook nog eens moeilijk maakt om aanspraak te maken op vrijwilligheid. Dat zijn gewoonweg Amerikaanse toestanden: op deze manier krijgen we een kloof tussen dure scholen voor kinderen met rijke ouders, en normale scholen die minder geld hebben voor begeleiding en leerzame uitjes.

We bezochten een school die zelf al veel heeft gedaan om de ouderbijdrage tot het minimum te beperken. Directeur Rob Rosier van basisschool de Vuurvlinder in Mariahoeve: “Als ook andere scholen de ouderbijdrage tot een minimum beperken en zich echt houden aan de afspraken dat de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn we al een heel eind. Scholen moeten natuurlijk wel de mogelijkheid houden om extra activiteiten te organiseren, zoals een schoolreisje en sinterklaasviering. Het pas echter niet om kinderen van niet betalende ouders uit te sluiten van activiteiten. Daar mag een kind nooit de dupe van zijn.”

Ook PvdA Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul was aanwezig bij de actie en wil dat er landelijk een limiet gesteld wordt aan de ouderbijdrage, en dat de ouderbijdrage écht vrijwillig is: “Scholen in het hele land vragen soms honderden euro’s. Dat zijn natuurlijk absurde bedragen, die ouders soms ook niet kunnen missen. Kinderen worden vervolgens de dupe. We moeten er zowel landelijk als lokaal ervoor blijven knokken dat alle kinderen mee kunnen doen.”

Wij willen dat scholen allemaal dezelfde regeling hebben, zodat de ouderbijdrage niet bepaalt of kinderen van ouders met een laag inkomen wel naar de ene, maar niet naar de andere school kunnen.

Janneke Holman

Janneke Holman

Den Haag is een fantastische stad. Zeker als je het bekijkt vanuit mijn wijk, het Regentessekwartier. De wijk bloeit, samen maken bewoners de buurt groener, leggen gezamenlijk zonnepanelen op daken en organiseren straatfeesten en festivals. Maar er is ook een hoop om voor te knokken: de verschillen in Den Haag zijn groot. Je moet steeds

Meer over Janneke Holman