Martijn Blogt: De begroting is gepresenteerd, de politiek draait op volle toeren

14 september 2018

Afgelopen week stond de politiek van Den Haag grotendeels in het teken van de begroting voor de komende periode, een teken dat de politiek weer tot leven is gekomen. Vooral op dinsdag, toen deze werd gepresenteerd door het college, werd er op het fractiekantoor druk, zorgvuldig en kritisch gelezen en overlegd. Maar er speelde meer deze week. Bijvoorbeeld de plannen voor de Binckhorst of de komst van de Israëlische ambassade naar Plein 1813. Allebei ontwikkelingen waar de Haagse PvdA zich grote zorgen over maakt.

Begroting: kwetsbare Hagenaars de klos en duurzaamheidsambities op de lange baan

De plannen van het stadsbestuur voor de volgende periode zijn afgelopen dinsdag bekend gemaakt met de presentatie van de eerste begroting. Helaas zijn deze in vele opzichten teleurstellend. Omdat het niets nieuws bevat ten opzichte van het coalitieakkoord, maar vooral omdat de plannen de meest kwetsbare Hagenaars het hardst raakt. Bezuinigen op opbouwwerk, wijkaanpak, jeugdwerkloosheid en buurthuizen in een tijd dat het financieel voor de wind gaat? Wij zouden heel andere keuzes maken.

Een tweede belangrijke zorg van de PvdA zijn de noodzakelijke investeringen in betaalbare woningen en in duurzaamheid, waar het college helaas ook niet voor kiest. De eerste komen niet: voor betaalbare woningen is geen geld, laat staan voor onderhoud ervan. En de tweede    komen op zijn vroegst in het laatste jaar van deze collegeperiode. Dit komt doordat het geld waarmee Den Haag de eigen klimaatdoelen wil halen volledig voortkomt uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco en omdat deze een jaar achter ligt op schema wordt het steeds waarschijnlijker dat het college niet aan de klimaatdoelstellingen toekomt. Heel onverstandig, op deze manier blijft er weinig over van de mooie ambities van het college.

Lees hier onze volledige reactie op de begroting.  Zie ook hier de berichtgeving over de begroting in het AD, op Den Haag FM en Omroep West.

Binckhorst: wat voor wijk willen we?

De Binkhorst. Zo’n prachtige en unieke plek in de stad: waar we nog industrie hebben en werk voor mensen die een vak hebben geleerd. Een plek met rauwe randen, waar gewerkt wordt voor de stad. Maar ook een van de weinig plekken waar we nog woningen zouden kunnen bouwen. Hoe pakken we dat dan aan? Dat is ingewikkeld genoeg.

De PvdA maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen van de Binckhorst. Komen er wel betaalbare woningen, nu het er op lijkt dat woningcorporaties het afleggen tegen de grote ontwikkelaars en de gemeente de regie niet in handen heeft. Het OV, welstand, voorzieningen voor sport en scholen: er is nog geen rekening mee gehouden in de plannen. En misschien wel het belangrijkste: hoe zorgen we ervoor dat we de werkgelegenheid beschermen en zo nodig uitbreiden voor stadsgenoten die daarvan kunnen profiteren? De Haagse PvdA gaat in ieder geval strijden voor een uniek en leefbaar Binckhorst. Lees in het AD over de plannen en onze reactie hierop.

Plein 1813

Er is veel te doen over de komst van de Israëlische ambassade naar Plein 1813. Daarom is Janneke met de HSP, Partij voor de Dieren en GroenLinks in gesprek gegaan met omwonenden van het plein. Zo moeten er nogal wat bomen sneuvelen, maken de bewoners zich zorgen over de veiligheid en moet het monumentale pand ingrijpend worden gerenoveerd. Dat moet dan op zijn minst in samenspraak gaan met de bewoners. Maar dit lijkt volledig mis gegaan: de gemeente is buitenspel gezet. Lees er meer over in het AD.

Staking in het basisonderwijs

Mikal nodigde woensdag in kader van de stakingen Haagse docenten uit om in gesprek te gaan over de werkdruk en om te horen welke problemen zij ervaren. De gemeente gaat niet over de CAO, maar kan natuurlijk wel veel doen zodat goede docenten – juist op scholen waar het werk zwaar is – behouden blijven. En juist daarop gaat de PvdA toezien!

Aanhoudende brandjes in Duindorp

De afgelopen maanden worden er regelmatig brandjes gesticht op het Tesselseplein in Duindorp. De politie en brandweer zijn steeds te laat, waardoor de incidenten blijven aanhouden. Niet alleen zorgt dit voor veel overlast voor de bewoners rond het plein, ook verpesten deze gasten het voor de rest van de buurt. De PvdA merkt dat politie en gemeente de jeugdcriminaliteit niet in de hand hebben. We hebben dan ook dringend verzocht om meer maatregelen te nemen zodat deze incidenten stoppen.

PvdA morgen in Spoorwijk en in de Schilderswijk

Twee prachtige festivals in de stad morgen: het Kleurrijk Festival in Spoorwijk en het Schilderswijkfestival. De PvdA is er natuurlijk bij: we gaan met mensen in gesprek over wat er speelt in hun wijk. Heb je zin om aan te sluiten? Ga met ons mee! We zijn vanaf 12.30 in Spoorwijk te vinden bij het Kleurrijk Festival (bij het Hof van Eden, tussen de Oltmansstraat en de Alberdingk Thijmstraat) en vanaf 15.00 bij het Schilderswijkfestival (in het Vermeerpark, klik hier voor meer informatie).

Voor in de agenda: Water en Vuurloop en de Seizoensstart van de Haagse PvdA

En tenslotte nog twee mooie evenementen voor in de agenda: de Haagse Water en Vuurloop (op zaterdag 29 september om 17.30, Van de Luchtwachttoren naar Vuurtorenweg 12) en de seizoensstart van de Haagse PvdA op zaterdag 22 september. Deze  bijeenkomst zal plaatsvinden van 15.00 tot 18.00 uur in PEP (Riviervismarkt 2). Met in elk geval Mei Li Vos en Paul Tang, en uiteraard zal ik er ook bij zijn.

Volgende week donderdag zal de eerste gemeenteraad plaatsvinden en staat er voor de PvdA weer veel op de agenda. Daarom wens ik voor nu je een heel fijn weekend toe!

Met rode groet

Martijn