Martijn Blogt: De kater verwerken op de atletiekbaan morgen

13 oktober 2018

Een kater. Hoofdpijn. En diepe teleurstelling in partijen als GroenLinks en Groep de Mos die voor de verkiezingen de mond vol hadden van het belang van betaalbaar wonen en een ruggensteun voor iedereen die het nodig heeft. Een hoop verkeerde besluiten deze week in de Haagse raad, helaas. Maar in deze blog niet alleen pessimisme. Maar dan moet je wel even doorscrollen…!

Jeugdhulp: financieel tekort afgewenteld op kinderen en jeugdzorgaanbieders

Donderdagavond besloot de gemeenteraad met een nieuwe manier van het inkopen van onze jeugdzorg te beginnen. Met als gevolg dat het dreigende financiële tekort – nu al 22 miljoen per jaar – wordt afgewenteld op kinderen en hun gezinnen. Volstrekt onbegrijpelijk… Mikal deed uiterste pogingen om onder meer GroenLinks en Groep de Mos ervan te overtuigen dat dit enorm onverstandig is en we met meer tijd echt verstandiger besluiten kunnen nemen. Maar helaas: wethouder Parbhudayal (VVD) ging niet mee en GroenLinks mocht niet afwijken. Lees er hier meer over!

Kinderwerk blijft in Scheveningen, maar het ouderen- en opbouwwerk?

Een even grote deceptie – opnieuw omdat partijen als D66, Groep de Mos en GroenLinks geen vin verroerden – voor wat betreft de op handen zijnde ontslaggolf bij Welzijn Scheveningen. Ouderenwerkers, opbouwwerkers en kinderwerkers: hun banen staan op de tocht. De helft van de mensen moet er mogelijk uit. Een motie van Janneke, om geen onomkeerbare stappen te zetten tot duidelijk is wat er precies speelt, redde het niet.

Betaalbaar bouwen op de Grotiusplaats? Nu even niet.

Donderdagavond deden wij een uiterste poging om de sociale woningvoorraad op de Grotiusplaats te vergroten. In de woontorens komen ca. 650 huurappartementen. Maar tot onze schrik was de betaalbare voorraad plots gezakt van 24 naar 17 procent. De wethouder wilde bovendien geen maatregelen treffen om middeldure huurwoningen ook echt middelduur te houden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een maximale huurverhoging van 1 procent boven inflatie. Een gemiste kans want onze vrees is dat de huurprijzen nu binnen afzienbare tijd niet rond de 750 euro maar boven de 1000 euro uit gaan. Voor veel mensen in de stad simpelweg onbetaalbaar.

Na regen komt zonneschijn? Met jeugdwerk mee & naar Taal in Spoorwijk

Als je dan na zo’n raadsavond weer de draad oppakt, is de beste remedie: snel weer de stad! Twee mooie voorbeelden deze week: Janneke was met jeugdwerkers op pad en met Mikal en Anna Robin bezochten we gisteren de taalschool in De Wissel in Spoorwijk. Indrukwekkend hoe daar door vrijwilligers samen met ROC Mondriaan nu 120 mensen per week taalles krijgen. Hard nodig, want in Laak is maar liefst 50 procent laaggeletterd.

Koers en benutten kennis en kunde in onze afdeling.

Ons nieuwe afdelingsbestuur ging teambuilden. Ik schoof aan bij een mooi gesprek van onze afdelingsbestuurders over de koers. Gaaf om de energieke bestuursleden ambitieuze plannen te zien maken. Binnenkort meer hierover. Er komt in ieder geval een Pvda070 plan voor de komende jaren van fractie en bestuur en we gaan onze leden daar natuurlijk goed bij betrekken! Wordt vervolgd!

En ook onze steunfractie dacht na over hoe het gaat en wat beter kan. Veel energie en prima ideeën! De fractie is ontzettend blij met de ca. 15 partijgenoten die wekelijks met ons meelezen, meedenken en meegaan. Denk je nou ook: ik heb wat te melden, ik heb goede ideeën die de PvdA kan benutten? Wil jij ook met ons mee denken? Mail ons: pvda@denhaag.nl.

Morgen: sponsorloop voor Stichting Leergeld, doneer!

Morgen lopen Mikal en ik mee in de sponsorloop voor Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt de gemeente om kinderen uit armoede een kans te geven. Met sportattributen, een fiets, winterkleding, ga zo maar door. Fantastisch werk, waardoor deze kids mee kunnen doen. Wij lopen voor ze, zoveel mogelijk rondjes van 400 meter op de baan van Haagatletiek. Steun jij ons en daarmee Stichting Leergeld? Wij maken je sponsorbedrag naar Stichting Leergeld over. Doen! Stuur een mailtje naar pvda@denhaag.nl om te sponsoren en lees hier meer over de loop.

Tot slot: 1813, AmCham, museumnacht en mooi weer vandaag

Wat ik nog niet vertelde: Janneke haar motie over Plein 1813 heeft het gisteren gehaald, het stadsbestuur moet daardoor op zoek naar een alternatieve locatie van de Israëlische ambassade! Een mooi succes voor Janneke. Lees hier meer in het artikel van Trouw. Er was minder succes om de samenwerking met Lobbyist AmCham te verbreken, een rechts Amerikaanse lobbyist die voor de gemeente blijkt te lobbyen.

Mikal en Janneke bezochten vorige week de Museumnacht, Mikal was gisteren in Loosduinen op wijkwandeling, Janneke op de fiets naar de stadsboerderij, vanochtend wandelden Andrea, Kai Yin, Chantal en ik mee met actievelingen in Bezuidenhout West tijdens een wijkschouw.

Superlekker weer vandaag. Trek je eigen mooie stad in & geniet van het weekend!

Met rode groet,

Martijn