Martijn Blogt: De laatste blog van het jaar!

24 december 2019

Wat een jaar! Sinds ik op 1 januari wakker werd was er geen stilstand in het Haagse. Met de bijna ramp rond de vreugdevuren, de nasleep, het stadsbestuur dat viel, de burgemeester die opstapte, zou je bijna vergeten dat het ook een jaar was met veel mooie politieke gebeurtenissen. In deze laatste blog blik ik met mijn (voormalig!) fractiegenoten terug op een intensief, maar zeker ook mooi jaar. Met als finale het sluiten van het coalitieakkoord, waarmee we de stad het komend jaar weer een stuk eerlijker, socialer en sterker willen maken. We zijn er trots op.

Voor ik mijn wekelijkse blog start, alvast een snelle vooruitblik. Met mijn toetreden tot het stadsbestuur als wethouder wonen, wijken en welzijn, zal de wekelijkse blog een andere vorm gaan krijgen. De blog blijft, maar er komen andere auteurs bij en mogelijk wijzigt de vorm. Hoe en wat? Je leest het na de welverdiende kerstvakantie.

Nieuw stadsbestuur, het is zover!

Afgelopen donderdag werd ik samen met collega Hilbert Bredemeijer van het CDA geïnstalleerd in het nieuwe stadsbestuur van PvdA, GroenLinks, D66, CDA en VVD. Een prachtige uitdaging om aan de slag te mogen op zulke prachtige en belangrijke onderwerpen: wonen, de wijken en het welzijnsbeleid. En dat gecombineerd met alle aandacht voor het stadsdeel Escamp en in het bijzonder de wijken die Zuidwest vormen. Een mooi en sociaal coalitieakkoord helpen enorm. Ik kijk uit naar deze mooie uitdaging.

In het debat afgelopen donderdag keken we terug op de onderhandelingen en vooruit naar de komende tijd. Je leest mijn inbreng in het debat hier.

In dezelfde raad werd Bülent Aydin geïnstalleerd, welkom terug en veel succes weer met het raadswerk en alles wat daar bij komt kijken. Mikal is onze nieuwe fractievoorzitter en Janneke haar plaatsvervanger. Beiden ook van harte met deze nieuwe rol! Lees hier meer. Op onze website lees binnenkort hoe de portefeuilles zijn verdeeld.

Het afgelopen jaar in 20 wapenfeiten!

Het afgelopen jaar was een jaar van linkse oppositie en veel in de stad zijn. Hieronder een jaaroverzicht in 20 links (en we zijn vast nog veel vergeten!): * Fractieverantwoording: We beginnen pas, we beginnen nu pas echt! * Een nieuw stadsbestuur & nieuw coalitieakkoord: Samen met de stad: 50 miljoen sociale woningbouw, halvering bezuiniging zorg & jeugd, geen verdere bezuiniging welzijnswerk, meer aandacht ZuidWest, extra geld armoede, schuldhulp, daklozenopvang & het gesubsidieerd werk blijft * Er komt een Slavernijmonument * Piet heeft in Den Haag standaard roetvegen * We knokten op verschillende manieren voor meer betaalbare woningen * We dienden een initiatiefvoorstel in voor de aanpak van misstanden in de Kamerverhuur * Voedsel wordt duurzamer, mede door onze plannen * Het beeld van Aletta Jacobs is in ontwikkeling * We zorgden voor meer betaalbare huurwoningen in Duindorp en Moerwijk * Duurzaamheid & een lage energierekening moeten hand in hand, dankzij ons actieplan: het is moeilijk Groen doen als je rood staat * De fractie liep mee met de Nacht van de Vluchteling * Drinkwater op Festivals wordt gratis * 1 mei was een feest, de jongeren van Youth For Climate kregen de toekomstmaatschappijprijs * Jongeren raken minder snel buiten beeld, dankzij ons vijfpuntenplan Jongeren Van Buiten Beeld naar Binnen Boord * We hielden een energieke stadsconferentie met als hoofdgast Diederik Samsom * Het Central Innovation District heet voortaan De Haagse Buidel in de volksmond * Panden opkopen om duur te verhuren, moeten we veel moeilijker maken: er komen maatregelen * Niemand hoeft op straat te slapen, ook niet in de winter: onze motie voor genoeg plek in de winteropvang werd aangenomen * We brachten ongelooflijk bezoeken aan fantastische stadsgenoten die een sociale stad voor ogen hebben * We trapten ons politieke seizoen af in ZuidWest: niet voor niets, alle aandacht nodig voor deze mooie wijken. Die aandacht is er nu.

5,5 jaar in de fractie van de Haagse PvdA

Ik zat de afgelopen 5,5 jaar in de fractie van de Haagse PvdA, waarvan het grootste deel als fractievoorzitter. Wat een tijd. Vier jaar in de coalitie, samen met Rabin Baldewsingh als wethouder en een fractie van zes raadsleden en twee fractievertegenwoordigers, hard gewerkt aan de wijkaanpak, sociale woningbouw, werk voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarna in de oppositie met Janneke, Mikal, Samir en Andrea ten strijde tegen een college met echt andere plannen. Opgewekt, steeds met alternatieven komend er op uit om zaken echt bij te sturen.

Ik ben iedereen met wie ik heb mogen samenwerken de afgelopen tijd, enorm dankbaar. De vele leden van de Haagse PvdA die ons met raad en daad bij staan, onze steunfractie, met zoveel deskundigheid. Ook ons bestuur, veelal op de achtergrond bezig. In het bijzonder ook onze afdelingsvoorzitter Paulien, die nogal wat meters heeft gemaakt om onze leden goed te betrekken bij alles wat we doen, in het bijzonder bij de onderhandelingen. Onze fracties van beide periodes: altijd open en intensieve samenwerking, heel prettig. Maar vooral ook onze enorm toegewijde medewerkers: Esther, Mels, Manon, Niels, Wouter, Janneke, Mathijs, Gilles, Chantal.

In het bijzonder noem ik hier Mathijs van Schaik. Hij neemt deze week na jarenlang noeste fractiearbeid afscheid van ons, tijd voor een nieuwe uitdaging. Mathijs stond altijd klaar, niets te veel. Met een enorme kundigheid op ruimtelijke dossiers en flinke diplomatieke vaardigheden, heeft hij de fractie een enorme dienst bewezen. Mathijs het ga je goed!

Voor mij nu een andere rol, als wethouder. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Ik hoop daarbij opnieuw heel intensief met iedereen in en buiten de partij te kunnen optrekken. Mijn deur staat altijd open.

Fijne kerst en een goede jaarwisseling!

Ik sluit graag af met een hartelijke gelukwens voor de komende feestdagen. Het was een intensief maar mooi jaar. Neem tijd voor je familie en vrienden. Geniet van de rust en de tijd met elkaar. Op naar een nog mooier 2020 en tot snel ziens in ons mooie Den Haag!

Met hartelijke rode groet,

Martijn