Martijn Blogt: De week van de verkiezingen

22 maart 2019

Werk samen tegen uitsluitingspolitiek

De dagen erna. De PvdA verbeterde zich bij de Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen flink ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden en de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Daar mogen we echt trots op zijn. Met onze vrijwilligers en kandidaten is keihard gewerkt. Dat leverde in de Provinciale Staten 4 zetels op en in Delfland 3. Daar zelfs winst ten opzichte van de vorige waterschapsverkiezingen. Een dik compliment gaat dan ook uit naar iedereen die zich heeft ingezet in de Haagse campagne. Het was fris, vrolijk en strijdbaar.

Maar er is een flinke schaduwzijde. Het rechts-populisme zegeviert. In Zuid-Holland werd Forum voor Democratie van Thierry Baudet de grootste partij met 11 zetels. De partij die spreekt over homeopathische verdunning en de superioriteit van de blanke Europeaan. De partij die vrouwen, moslims, vreemdelingen wegzet. De partij die ontkent dat er een klimaatprobleem is en Europa, de linkse elite en strijders voor een schone wereld, als oorzaak van alle kwaad ziet. Een partij die tot doel heeft te verdelen, te veroordelen en mensen uit elkaar te spelen. Ten gunste van eigen macht, eigen geld, van wie of wat eigenlijk?

Tot in het diepste van mijn vezels ben ik er van overtuigd dat Nederland, onze provincie, onze stad eerlijker en rechtvaardiger kan zijn, als wordt samengewerkt. Als feiten ertoe doen, als we niet zondebokken, maar aan de slag gaan, met respect voor verschillen en waardering voor diversiteit. Het is nu aan alle partijen van links tot rechts – die wel samenwerking en verbinding voorop zetten en ieder mens als even waardevol beschouwen – om te laten zien wat dat betekent. Voor xenofobie, racisme en factfree politics mag geen plaats zijn in onze samenleving.

Kijk naar de verhoudingen in onze provincie. Zijn in onze provincie partijen als VVD, CDA, ChristenUnie en SGP wanneer de macht lonkt in staat weerstand te bieden tegen de verleiding concessies te doen op fundamentele waarden?  Dat mag niet gebeuren. En dat geldt ook voor de Eerste Kamer. Haat en angst mogen geen poot aan de grond krijgen. Ik hoop ik van ganser harte dat partijen als de PvdA, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en ja, ook de VVD elkaar als de wiedeweerga vinden in een bondgenootschap tégen de kille uitsluitingspolitiek van Baudet en Wilders.

Mijn devies: werk samen tegen de invloed van Baudet en Wilders in een coalitie tegen xenofobie en uitsluiting. Win sámen het vertrouwen terug van mensen die uit protest tegen de gevestigde partijen op Baudet gestemd hebben. Van die mensen die in het diepst van hun ziel wel solidariteit en samenwerking voor ogen hebben, maar dat hoopvol perspectief nu onvoldoende bij andere partijen zagen. Want hoe gelukkig we gemiddeld genomen ook zijn in Nederland, een te grote groep ervaart dat geluk niet. Houd juist ook die mensen erbij. Laat zien dat samenwerken echt kan.

Alleen samen, met verstand en met respect, op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid – kunnen we het veelkoppig monster rechts-populisme verslaan.

Wat verder deze week in het Haagse:

Eenzaamheidsbeleid moet meer zijn dan een doekje voor het bloeden

Onlangs presenteerde het stadsbestuur de nieuwe plannen tegen eenzaamheid. Een gelikt verhaal, maar achter de mooie woorden gaat een somber beeld schuil. Er wordt fiks bezuinigd op ouderen- en welzijnswerk in de stad en behoorlijk gekort op de thuishulp. Juist persoonlijke aandacht is nodig voor de bestrijding van eenzaamheid. Janneke pleitte daarom in Den Haag Centraal voor een andere koers. 

Andrea pleit voor een veiligere en vrolijkere Schenktunnel

Wie het tunneltje tussen de Rivierenbuurt en Bezuidenhout-West kent, herkent onze verzuchting. De Schenktunnel is vies, donker en onveilig voor de fietsers en voetgangers die er dagelijks doorheen gaan. Andrea test het tunneltje geregeld op weg naar werk en stadscentrum en weer terug. Ze pleitte deze week voor een versnelde aanpak: aanbrengen van betere verlichting, opknappen, maar ook toegankelijker maken! Lees hier meer.

Kies voor een nieuwe naam voor het Central Innovation District! Kies voor een inclusieve nieuwe stadswijk!

Vorige week berichtten we er al over. De Haagse PvdA is een actie gestart voor een andere naam voor het gebied tussen de stations Laan van NOI, Hollands Spoor en Centraal, nu nog het Central Innovation District genoemd. Je kunt je namen insturen door op de onderstaande banner te klikken.

Torens van Babel in het centrum van de stad?

Deze week sprak de gemeenteraad over de hoogbouwplannen van het stadsbestuur in het centrum. Torens van 70 tot 140 meter. Mijn vrees voor vele onbetaalbare en micro appartementjes lijkt steeds meer de waarheid te worden. Experts – van woningcorporaties, stedenbouwkundigen tot projectontwikkelaars – zeggen eigenlijk allemaal: het kan niet, zo hoog bouwen én betaalbaar bouwen, voor bijvoorbeeld gezinnen. Bovendien: als je goed hoog wilt wonen, moet het beneden ook fijn zijn. Want daar moet het prettig zijn om te spelen of te ontspannen. Wethouder Revis en zijn VVD blijven er vooralsnog heilig in geloven dat het kan. Ik uitte stevige kritiek op hoe de stad nauwelijks is meegenomen in de plannen en pleitte voor aanpassing van de plannen zodat de woningen betaalbaar worden. Lees hier mijn inbreng tijdens het debat terug en een verslag in Den Haag Centraal.

Yes! Er komen betaalbare huizen in Duindorp en Moerwijk bij, dankzij onze inzet!

We hebben er flink voor moeten knokken, maar zowel in Duindorp als in Moerwijk lijkt ruimte voor meer betaalbare huurwoningen!. Aan de Zeezwaluwstraat in Duindorp komen betaalbare woningen in de oude school en ook in Moerwijk-Oost worden op ons aandringen betaalbare huizen toegevoegd. Lees hier meer over de Zeezwalustraat en hier mijn inbreng over Moerwijk.

Mikal: Pak loverboys aan!

Deze week werd ook gesproken over het Veiligheidsplan van het stadsbestuur en daar heeft Mikal gepleit om loverboys steviger aan te pakken. Afgelopen november werd bekend dat steeds meer en steeds jongere meisjes slachtoffers worden van loverboys. Enorm kwalijk natuurlijk en daarom moet deze ontwikkeling snel worden doorbroken. Dat doe je door een intensieve voorlichtingscampagne te beginnen (waarmee je meisjes kan stimuleren vaker aangifte te doen), maar ook door het probleem bij de kern aan te grijpen, en dat is door de daders aan te pakken.

PvdA in de stad: NL-doet, bezoek Sportcampus Zuiderpark (morgen) en strijd voor betaalbaar wonen in Duindorp

Vorig weekend nam de fractie deel aan NLDoet. We hielpen bij het opknappen van Buurttuin Jacobahof in de Schilderswijk. Morgen zijn Samir en ik vanaf 14 uur in de Sportcampus waar we een rondleiding krijgen en kennis maken met onze leden in Zuid-West. Heb je zin om te komen? Wees welkom! En dit weekend is het wijkteam Scheveningen aan de slag voor betaalbare woningen in Duindorp. We spreken er volgende week over in de raad en gaan erover in gesprek met wijkbewoners.

Er hangt een flinke nevel over de stad op dit moment. Die nevel gaat optrekken vandaag. Dat het een hoopvol perspectief mag zijn voor het politieke landschap. Samenwerken voor een beter land een betere stad is de enige weg.

Ik wens je een fijn weekend.

Martijn