Martijn Blogt: Donderwolken boven jeugdzorg en welzijnswerk

17 mei 2019

Wat ontzettend bijzonder om de Koning ineens te zien aanschuiven in buurthuis Mandelaplein! Gisteravond na zonsondergang. De enorme verbindende kracht van de iftars op vele plekken in de stad. Ik ben er diep van onder de indruk. Vanavond doe ik zelf mee. In buurthuis De Mussen. Na onze campagneactie in Moerwijk.

Wat gebeurde er verder deze week?

Het is moeilijk groen doen als je rood staat

Voor het eerst heeft Den Haag een wethouder Duurzaamheid. In de vorige raadsperiode legde de PvdA met veel andere partijen de basis voor het Haags Klimaatpact. Nu hoopten we het nodige in beleid vertaald te zien. Er kwam een plan, maar geen geld. Een plan dat ambitie heeft, maar weinig actie. Gisteravond ging het erover in de raad. Janneke slaagde er in de plannen aan te scherpen door drie moties in te dienen die allen werden aangenomen, met name waar het gaat om de betaalbaarheid van de maatregelen. Want het is moeilijk groen doen, als je rood staat. Lees hier haar inbreng. De PvdA stemde in met de duurzaamheidsplannen van het stadsbestuur, maar er is echt veel meer actie nodig.

Donderwolken boven jeugdzorg en welzijnswerk

Bijna alle gemeenten hebben te maken met grote tekorten op de jeugdzorg. De VNG en veel wethouders trekken inmiddels samen op om meer geld van de rijksoverheid te krijgen. Den Haag ontbrak tot op heden. Mikal dwong met een unaniem aangenomen motie af dat Den Haag zich wel aansluit grote groep wethouders. Maar het volgende probleem dient zich aan. De tekorten zullen zeker niet volledig gecompenseerd gaan worden. En waar komt dan de rekening te liggen? Dat dreigen opnieuw ouderen en kinderen te worden. Wij maken ons zorgen. Lees meer erover in het AD en bij Omroep West.

Erfpacht niet weg doen!

Misschien niet het meest spannende onderwerp, nee zeg gerust supertaai. Maar wel enorm belangrijk. Via erfpacht krijgen we het in Den Haag al jaren voor elkaar om betaalbare woningen te bouwen. En bovendien kunnen we bouwers vragen om ook duurzaam te bouwen en voorkomen we dat woningen een speculatieobject worden voor beleggers en huisjesmelkers.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat het stadsbestuur en de coalitiepartijen de erfpacht willen afschaffen. Een kapitale fout. Wij kiezen ervoor om de erfpacht te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Zodat we Den Haag betaalbaar, leefbaar en eerlijk kunnen houden voor iedereen. Lees mijn opiniestuk in Den Haag Centraal!

Welzijn Scheveningen

De overleggen tussen welzijnswerkers, huisartsen en wijkverpleegkundigen op Scheveningen waren een enorm succes en werden door alle betrokkenen gewaardeerd. Daarom was het ook zo zonde dat Welzijn Scheveningen afgelopen januari door financiële problemen en een reorganisatie noodgedwongen uit de samenwerking moest treden.

Janneke diende gisteren samen met de ChristenUnie/SGP een motie in om de overleggen op Scheveningen voort te zetten. En terecht: het was efficiënt, zorgde voor de beste zorg voor ouderen en een goede verdeling van de werklast. Een duidelijke win-win situatie dus! Lees meer in de Scheveningse Courant!

Gereguleerde wietteelt

Eergisteren werd bekend dat Den Haag niet mee gaat doen met de landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Ik begrijp het wel: de landelijke proef is inmiddels zo’n grijs compromis, zo moeilijk uitvoerbaar. Maar een beetje meer Haags lef had van mij gemogen. De coffeeshops in Den Haag zijn mijns inziens samen met de gemeente prima in staat een eigen proef vorm te geven met gereguleerde teelt. Zij zijn daartoe ook bereid. Binnenkort gaan we erover spreken in de gemeenteraad. Hopelijk laat het stadsbestuur het streven naar gereguleerde wietteelt niet varen.

De torenhoge ambities van HS-kwartier en Haagvlietpoort

Ik schreef al over de ambities voor de woontorens rond Hollands Spoor. Gisteren nog wat aan proberen te doen in de gemeenteraad. Want bewonersbetrokkenheid moet wel betekenen dat er nog iets aan de ontwerpen van de bouwer kan veranderen. Ook moeten we de effecten op betaalbare woningen en de leefbaarheid nog in beeld hebben. We kwamen niet veel verder helaas. Een boel mist om de torens. En ze staan er nog niet eens!

Tot slot:

  • Zijn we ontzettend blij met de uitspraak van de rechter dat mensen met thuishulp weer indicaties in uren moeten krijgen. Dat moet weer de standaard worden. Lees hier de schriftelijke vragen van Janneke.
  • Ging een deskundigenbijeenkomst over de Sinterklaasintocht niet door, omdat de rechtse partijen geen deskundigen wilden uitnodigen en het zo deels blokkeerden. Lees meer in het AD (hier en hier)!
  • Gaat de fractie weer volop campagne voeren. Vanavond ben ik in Moerwijk, dit weekend de grote Haagse actie met Lodewijk, Kati en verschillende mensen van de lokale fractie. Doe mee! Check het campagneschema en sluit aan!

Fijn weekend!

Met rode groet,

Martijn