Martijn Blogt: Een bewogen week

5 oktober 2019

Zaterdagochtend. Koffie nodig. Een week die normaal gesproken in het teken had gestaan van de kinderboekenweek en daarmee van onze meesters en juffen, ons basisonderwijs. Een week waarin we zouden proberen het stadsbestuur te overtuigen van het terugdraaien van de bezuinigingen op het ouderenwerk, de eenzaamheidsbestrijding en het jeugdwerk. En waarin we zouden knokken voor meer betaalbare huizen op de Binckhorst, betrokken bewoners en werk voor Hagenaars.

De kranten staan bol. Bol van wat zich deze week in politiek Den Haag heeft afgespeeld. Geen fraai beeld. Een beeld van politici met elkaar bezig. Een zware verdenking van twee wethouders, verdenking van corruptie. Invallen op het stadhuis, op de werkkamer van een fractie, van wethouders en bij hen thuis. Een vernietigend rapport over de vuurstapels in Scheveningen, met als conclusie: niemand was de baas. Een week waarin Den Haag er gekleurd kwam op te staan. In mijn blog van deze week veel aandacht voor de gebeurtenissen, maar natuurlijk ook over wat zich verder afspeelde.

Vermeende corruptie in het stadsbestuur

Twee wethouders, een raadslid en drie ondernemers worden verdacht van corruptie. Een zeer zware verdenking. We zullen het onderzoek moeten afwachten, om precies te weten wat zich heeft afgespeeld. Er wordt inmiddels in de media volop gereconstrueerd en gespeculeerd. Maar het kon niet anders betekenen dan dat de wethouders van de Groep de Mos werden gevraagd plaats te maken. Dat gebeurde. Met de val van het college tot gevolg. 

Natuurlijk zeggen veel mensen: De Mos en Guernaoui zijn toch niet veroordeeld, maar ‘slechts’ verdacht? Waarom moeten ze dan weg? Ik snap die vraag. Maar een stadsbestuur waarop de verdenking rust dat ze burgers niet gelijk behandelt, waarover de schijn bestaat dat er sprake is geweest van corruptie, kan niet geloofwaardig functioneren. Het is dan ook logisch dat er een vertrouwensbreuk ontstond.

We voerden woensdagavond – nadat het college viel – een indringend debat over de ontstane situatie. Hier kun je mijn inbreng teruglezen en terugkijken (vanaf 3:11:36). Naast een terugblik, heb ik in het debat vooruit willen blikken. Want in Den Haag moet integriteit in woord en daad bovenaan de agenda staan. Het is bepalend voor het vertrouwen van bewoners in ons bestuur, in onze politici.

Het vergunningsproces moet worden onderzocht, ambtenaren moeten zich veilig weten als zij dingen zien die niet door de beugel kunnen. Wethouders moeten vooraf gescreend worden. En: lokale politieke partijen moeten wat mij betreft nu echt komen tot afspraken over partijfinanciering. Geen giften van bedrijven meer. En maximale transparantie over giften. Dat zou mijn insteek zijn. We moeten er alles aan doen om zo snel mogelijk het vertrouwen van mensen in ons stadsbestuur te herstellen. Dat zal nog best een kluif worden.

Lees er meer over op Omroep West en onze eerste reactie. Ook Binnenlands Bestuur schreef erover.

Hoe nu verder?

Het stadsbestuur is gevallen. De zes wethouders van VVD, GroenLinks en D66 nemen de honneurs waar. Inmiddels is een verkenner aangesteld – voormalig wethouder Tom de Bruijn – die gaat onderzoeken hoe Den Haag weer zo snel mogelijk een meerderheidsbestuur zal krijgen. De PvdA is bereid daarover constructief mee te denken. 

Vernietigend rapport over de vuurstapels

Donderdagochtend presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een vernietigend rapport over de vreugdevuren. Over het kleine wonder: dat ondanks de vonkenregen, niemand gewond raakte. Maar ook: over hoe het kon gebeuren dat de stapels te hoog werden, er benzine overheen werd gegoten en alle verantwoordelijken voor de veiligheid naar elkaar keken. De bouwers konden hun gang gaan. Omwonenden liepen gevaar.

Niemand was de baas, niemand greep in toen de stapels te hoog werden. Terwijl er grote risico’s waren, ging het vuur aan. Vrijwel alles ging fout wat fout kon gaan. En terwijl dit al zo duidelijk was, bleek het in de dagen erna haast onmogelijk om hierop te reflecteren door de burgemeester. Een onafhankelijk onderzoek werd gemeden. De bouwers kregen de zwartepiet toegespeeld, de afspraken die er zouden zijn werden geheim gehouden. Komende donderdag gaat het om de vraag of het gezag over onze veiligheid kan worden hersteld. Want dat gezag was er niet. 

Lees hier onze eerste reactie en meer erover op Omroep West! En beluister hier de extra lange uitzending van Omroep West waarbij ik met andere politici de situatie besprak. Ook het AD schreef erover. Daarnaast ging ik er ook over in gesprek met BNR.

Kinderboekenweek

En dan toch ook een paar lichtpuntjes. Mikal las voor in het kader van de kinderboekenweek. Ik stond op een schoolplein in Bezuidenhout waar fietsende kinderen het thema van dit jaar inluiden: ‘Op Reis’. Prachtig thema voor onze diverse stad. En zo belangrijk om alle kinderen met plezier te laten lezen, of voor te lezen. Is het niet omdat in onze stad 80.000 mensen laaggeletterd zijn, dan is het wel vanwege de prachtige grijnsjes op de kindergezichten.

Janneke trekt aan de bel over sluipverkeer bij de Boekhorststraat

Het is vele buurtbewoners en ondernemers een doorn in het oog: het sluipverkeer bij de Boekhorststraat. En ook de herinrichting van de straat lost dit probleem. Janneke trok samen met GroenLinks en D66 aan de bel. Lees erover in Den Haag Centraal.

54 portretten van Haagse vrouwen ter ere van honderd jaar vrouwenkiesrecht

Janneke is een van de 54 Haagse vrouwen die in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht is geportretteerd door fotografe Emi Barendse. Kijk hier in wat een gezelschap zij zich verkeerd en naar alle foto’s en verhalen!

PvdA Den Haag over de grens: Mikal traint sociaal-democraten in Agadir

Mikal was afgelopen weekend in Agadir om namens de FMS een training te geven aan vrouwen van onze Marokkaanse zusterpartij, omdat ze graag meer vrouwen in de Marrokkaanse politiek zouden willen zien. Een totaal andere politieke context, maar veel herkenbare issues, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan het betaalbare woningen. Na een weekend hard trainen was er nog tijd voor een ontmoeting met het jongste raadslid uit Agadir: Adam Bouhadma. Een leuk en leerzaam weekend!

Beste lezer, de ontstane situatie afgelopen week leidt tot veel reacties. Heel logisch. Volgende week vrijdag 11 oktober is weer onze maandelijkse vrijdagmiddagborrel (klik hier voor meer details). Uiteraard zal de fractie daar zijn en open staan voor alle vragen die leven. En moet het eerder, weet ons te vinden: pvda@denhaag.nl

Ik wens je voor nu een goed herfstweekend,

Met rode groet,

Martijn