Martijn Blogt: Een week met twee gezichten

1 februari 2019

Een week met een lach en een traan. Een niet uitwisbare lach op de gezichten van de familie Tamrazyan, waarvoor deze week het verlossende woord viel: na ruim drie maanden Bethelkapel mogen ze blijven. Een nieuw kinderpardon is een feit.

Een hoop tranen en veel pijn bij de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat. Daar sloeg een compleet woningblok weg, afgelopen zondag. Geen dodelijke slachtoffers, wel zwaar gewonden en zo veel meer omwonenden die de schrik van hun leven kregen. We hopen het beste voor het herstel van de negen slachtoffers. En snel op zoek naar de oorzaak, zodat mensen weer veilig zijn en zich veilig voelen. We vroegen met de HSP en SP, het stadsbestuur om een actieve rol te spelen in de nazorg en het onderzoek naar de toedracht. Ik sprak met Den Haag FM erover.

Tweedeling in de huizenmarkt? Nee joh, niks aan de hand!

In één week tijd: het stadsbestuur schrapt de sociale huurwoningen in het nieuw te bouwen onderwijs en cultuur complex. Van de nieuw te bouwen woningen in Moerwijk is straks maar 1 op de 3 woningen betaalbaar, tegen 1 op 1 nu. Van de nieuw te bouwen huizen aan de Monsterseweg? Niets betaalbaar, vooral dure koop. Dit gaat fout. Wij zullen elke keer met alternatieve voorstellen komen. Omdat de stad er simpelweg behoefte aan heeft.

Zin op hard te lopen? Of te wandelen?

Er komen twee prachtige evenementen aan. De City Pier City en de Nacht van de Vluchteling. We gaan in PvdA-shirt in campagnetijd meelopen met de CPC. Zin om mee te doen in rood shirt? Meld je aan!

Geldt ook voor de Nacht van de Vluchteling. Die wordt gelopen in de nacht van 15 op 16 juni van Rotterdam naar Den Haag. Samir, Janneke en ondergetekende doen in ieder geval mee mee. We zamelen daarbij geld in voor Stichting Vluchteling. Wil je ons sponsoren? Dat kan, ga dan naar onze actiepagina.

Paspoorten en rijbewijzen regelen, dat kan straks niet meer in de stadsdelen

Als je minder goed ter been bent, of je bent niet zo gemakkelijk in staat om op het internet je paspoort of rijbewijs aan te vragen, dan wordt het je niet makkelijk gemaakt. We kwamen er deze week achter dat het stadsbestuur besloten heeft de dienstverlening op de stadsdeelkantoren per 1 juli fors terug te brengen. En al per 1 februari kan je alleen nog maar terecht op afspraak. Wij vinden dat dit simpelweg niet kan. De dienstverlening moet voor iedereen bereikbaar zijn, ook als je laaggeletterd bent, ook als je met kinderen op pad moet, en ook als je ouder wordt. Deze week debatteerden we er over met wethouder Guernaoui. Maar die houdt vast aan zijn standpunten. Over twee weken gaan we op herhaling tijdens de gemeenteraad en dan dient de Partij van de Arbeid een motie in om dit slechte besluit terug te draaien. 

Rood hart: Buurt InterventieTeam Bouwlust-Vrederust

Deze week liep Samir mee met het Buurt Interventie Team in Bouwlust en Vrederust. Het is mooi om te zien hoeveel Haagse bewoners zelf een bijdrage leveren aan hun buurten. Zo lopen sommige bewoners al 14 jaar lang, ongeacht het weer, elke dinsdagavond een ronde door de wijk. Hier kan je alleen maar respect voor hebben. Onder indruk van de velen gesprekken tijdens de wandeling keerde Samir terug naar het Stadhuis met een lijst aan actiepunten. Samen maken wij Escamp stap voor stap, mooier en mooier.

Bied begeleiding aan daklozen, in plaats van boetes uit te delen

Daklozen moet je juist helpen om uit hun situatie te komen, in plaats van hen nog meer obstakels op te werken. Janneke heeft deze week erover gepleit om misstappen van daklozen juist als aanleiding te gebruiken om mensen richting opvang en begeleiding te krijgen, in plaats van boetes uit te delen die vaak geen eens betaald kunnen worden. Hiermee volgen we het voorbeeld van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die recentelijk ook heeft gezegd geen boetes meer uit te delen aan daklozen. Lees hier meer.

Ik wens jullie allen een fijn weekend toe!

Met rode groet,

Martijn