Door op 29 april 2016

Meer aandacht nodig voor cultuursensitieve jeugdhulp

Gisteren werd de jaarrapportage Jeugdhulp besproken in de gemeenteraad. 5772 gezinnen kregen in 2015 hulp in Den Haag met bijvoorbeeld opvoeden of bij andere problemen in het gezin. Bij het verschijnen van deze jaarrapportage hebben we al onze zorgen geuit over de wachtlijsten die er zijn bij de jeugdteams. De wethouder heeft aangegeven dat urgente gevallen, dus wanneer er iets helemaal mis gaat in het gezin, wel snel worden opgepakt. Bij minder urgente gevallen kan het voorkomen dat ouders en kinderen soms weken moeten wachten op hulp. Het aantal professionals dat werkt bij de jeugdteams is inmiddels uitgebreid zodat de wachtlijsten kunnen worden weggewerkt: we hopen dat dit ook voor de langere termijn voldoende is.

We missen in de jaarrapportage wel een beeld van hoe het nu gaat met de omgang met verschillende culturen. De helft van de Hagenaars heeft immers niet-Nederlandse wortels: verschillende culturen kijken op verschillende manieren naar het inschakelen van jeugdhulp. Onbekendheid, schaamte en angst voor het aanvragen van jeugdhulp kunnen vooral bij deze groepen de juiste hulp op het juiste moment in de weg staan. De wethouder heeft laten weten dat de medewerkers van de jeugdteams hier speciaal voor getraind worden.

Voor jeugdhulp wordt veel samengewerkt met omliggende gemeentes. De gemeenteraad krijgt voor de jeugdhulp in de regio nog een aparte nota. We vinden het jammer dat de wethouder in regionaal verband geen afspraken wil maken om in deze rapportages te meten hoe het gaat met het bieden van jeugdhulp aan gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Dat vinden we een gemiste kans.

Na de zomer krijgt de gemeenteraad een overzicht van hoe mensen die jeugdhulp ontvangen het eigenlijk ervaren, oftewel een cliƫntervaringsonderzoek. We houden het scherp in de gaten. Mocht u nog concrete problemen ondervinden op dit vlak of ideeƫn hebben over verbeteringen, laat het ons weten!

De jaarrapportage laat ook een hoop goede dingen zien. Er wordt steeds beter samengewerkt tussen verschillende instanties en meer kinderen krijgen lichte hulp in plaats van zware, intensieve hulp: dit betekent dat problemen steeds eerder worden opgepakt. Al met al kunnen we dus voorzichtig positief terugkijken op het eerste jaar jeugdhulp waar de gemeente sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor is.