Door op 3 maart 2014

Meer aandacht voor cultuur in de wijk

De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen kennismaken met en deelnemen aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden, doen ontdekken, inspireren en ontwikkelen creativiteit. Den Haagt bruist van de culturele uitingen, groot en prestigieus, maar ook klein, nieuw en gewoon in de eigen buurt. Topkunst en kunst en cultuur in de wijk moeten waar dat kan met elkaar worden verbonden. Voor veel mensen is theaterbezoek, muziek beoefenen of kunst geen vanzelfsprekendheid. De PvdA gaat voor een stad waar cultuur en kunst van iedereen zijn. We willen de komende jaren niet verder bezuinigen op cultuur, zoals sommige andere partijen doen.

De verschillen in cultuurdeelname in de stad zijn echter te groot. In de ene wijk is de cultuurdeelname twee keer zo groot als in andere wijken. De PvdA wil dat deelname aan culturele activiteiten toeneemt, met name daar waar dat geen vanzelfsprekendheid is. Kinderen moeten daarom op school kunnen kennismaken met kunst en cultuur en er belangstelling voor kunnen ontwikkelen. Mensen met lagere inkomens die niet in staat zijn om te participeren, worden ondersteund via de Ooievaarspas.

Belangrijk voor ons is dat er in elke wijk cultuuraanbod is. Wij willen door met het cultuurankers in de wijken, waardoor een laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod ontstaat, in de directe leefomgeving van de bewoners. Er gebeuren heel mooie en bijzondere dingen in Muzee, Dakota, De Vaillant, Laaktheater en verschillende bibliotheekfilialen. Daar willen we mee doorgaan! Er zijn veel initiatieven en de wijkcultuurankers zouden nog veel meer projecten willen doen met de buurt. Helaas lukt dat niet altijd met het beperkte budget. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de VVD juist alle subsidies op het gebied van wijkcultuur wil stopzetten.