Door op 8 december 2015

Meer actie nodig om bewoners te betrekken bij bestemmingsplannen

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad vindt de plannen van het college om bewoners te betrekken bij bestemmingsplannen nog niet voldoende. Als er iets ingrijpends veranderd wordt in een wijk, bijvoorbeeld de bouw van een school, een aantal woningen of de aanleg van een nieuwe weg, dan moeten bewoners in de buurt op tijd op de hoogte gesteld worden zodat ze hun mening over de plannen kunnen geven.

Eerder dit jaar werd op initiatief van de PvdA door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd opgeroepen om bewoners veel eerder te betrekken bij veranderingen in hun wijk, en om de vindbaarheid en leesbaarheid van bestemmingsplannen te verbeteren. Wethouder Wijsmuller heeft nog te weinig resultaten laten zien om bewoners écht beter te betrekken.

De PvdA wil dat bestemmingsplannen makkelijker te vinden zijn op de website van de gemeente per stadsdeel. Bovendien zouden de plannen op papier in te zien moeten zijn op het stadsdeelkantoor. Nu moeten Hagenaars nog naar het stadhuis om de plannen op papier in te kunnen zien. Ook zouden de plannen beter leesbaar moeten zijn, dus zonder onnodig ingewikkeld juridisch taalgebruik. Dit geldt ook voor een korte begrijpelijke samenvatting die aan elk bestemmingplan toegevoegd zou moeten worden.

De wethouder heeft toegezegd om in december met een nieuwe brief te komen waarin hij de ervaringen met het betrekken van bewoners tot nu toe zal bespreken, dat er een lezerspanel komt die gaat kijken of de samenvattingen van de bestemmingsplannen begrijpelijk zijn en dat de bestemmingsplannen makkelijker te vinden zijn op de website. Het belangrijkste vindt de PvdA dat de wethouder heeft beloofd dat het college serieuze stappen gaat nemen om bewoners in het vervolg echt beter te betrekken bij de veranderingen in hun wijk.

Op woensdag 25 november werd in de Commissie Ruimte de brief van het college besproken waarin de uitvoering van de motie werd besproken.


Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag