Door Martijn Balster op 10 juni 2015

Meer doen om woninginbraak te voorkomen

De PvdA vindt dat Den Haag nog veel meer kan doen om woninginbraken te voorkomen. De sociaaldemocraten zijn blij dat het aantal inbraken in Den Haag afneemt. Toch zien we dat veel inbraken eenvoudig kunnen worden voorkomen met beter hang en sluitwerk. Teveel huizen hebben dit nog niet. De PvdA pleit voor een collegeplan om woningen nog beter te beveiligen.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Als je met de politie een rondje door Haagse wijken loopt, kom je opvallend veel onveilige situaties tegen. Eigenaren, corporaties en bewoners zelf hebben allen een verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen tegen woninginbraak. Maar je merkt dat er veel onwetendheid is over mogelijkheden om woningen beter te beveiligen. Dat moet echt beter. We kunnen mensen zo een hoop ellende besparen. Woninginbraak heeft een gigantische impact op mensen.”

De sociaaldemocraten pleiten voor extra aandacht voor het Keurmerk Veilig Wonen, informatie over de laatste beveiligingsmogelijkheden en afspraken tussen alle partijen in de stad over het betere beveiligen van woningen. Balster: “Het college heeft extra geld uitgetrokken voor inbraakpreventie. Het is goed als dat geld heel planmatig wordt ingezet. Iedereen moet weten wat je kunt doen om inbraak in jouw buurt te voorkomen. Ik hoop dat het college bereid is deze handschoen op te pakken.”

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster