Door op 29 maart 2016

Meer duidelijkheid over jongeren ‘buiten beeld’

De PvdA is blij dat het college meer duidelijkheid heeft gegeven en onderzoek doet naar jongeren ‘buiten beeld’. In januari stelden onze raadsleden Martijn Balster, Bülent Aydin en Abderrahim Kajouane hierover vragen. Het gaat om de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij het UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat zij geen uitkering ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende. Volgens cijfers van het CBS zouden er 7500 van deze jongeren in Den Haag zijn.

Uit de antwoorden op eerdere vragen van de PvdA bleek dat de gemeente niet goed zicht heeft op deze groep. Nu komt het college met een mooie lijst met manieren hoe ze deze jongeren weer ‘in beeld’ willen krijgen. Zo worden vanuit het Servicepunt Arbeid deze jongeren actiever opgezocht en wordt goed bijgehouden met welke jongeren er contact is geweest. Ook wordt gekeken of jongeren die zonder diploma van de middelbare school zijn gegaan inmiddels weer een opleiding volgen of werken, of thuis op de bank zitten. Daarnaast wisselt Den Haag goede manieren van aanpak met andere gemeentes en ministeries uit. City Deal Migrantenjongeren, een project samen met vier andere gemeentes, is een van de voorbeelden waarmee deze jongeren worden bereikt.

Uit cijfers per wijk blijkt dat er vooral veel jongeren ‘buiten beeld’ in de Schilderswijk, Transvaal, Laak en Zuid-West wonen. Vanuit de wijk banenplannen is er als eerste aandacht voor deze wijken. De ervaringen die de gemeente daar opdoet zullen worden ingezet in de rest van Den Haag.

Het is goed dat deze jongeren nu beter in kaart worden gebracht. Op die manier kan er gerichter worden gekeken hoe deze jongeren weer naar school of aan het werk kunnen. Toch blijft het zorgwekkend dat er zoveel jongeren ‘buiten beeld’ zijn en er zal blijvend aandacht moeten zijn voor deze groep. De PvdA vindt het belangrijk dat deze jongeren kunnen bouwen aan een positieve toekomst. Dus: óf naar school, óf aan het werk. Dat biedt meer perspectief voor de jongere zelf, maar ook voor Den Haag als geheel.