Door op 22 maart 2017

Méér gesubsidieerde Haagse organisaties hebben bestuurder met topinkomen.

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is geschokt door de vandaag gepubliceerde brief van wethouder Tom de Bruin. Daaruit blijkt dat niet minder, maar méér bestuurders van maatschappelijke organisaties meer verdienen dan een ministersalaris. Waren het er in 2014 nog 93, uit de nieuwe cijfers blijken het er 101 te zijn.

“Mijn mond valt open. Elk jaar lijkt het somberder te worden. Wat gaat er om in de hoofden van deze bestuurders?”, vraagt PvdA Den Haag-fractievoorzitter Martijn Balster zich hardop af.

In november 2016 heeft de raad op initiatief van de PvdA het college opdracht gegeven om opnieuw te kiezen voor een harde aanpak van de salarissen topbestuurders in de semi-publieke sector. “Als het aan ons ligt gaat de gemeente heel serieus kijken of organisaties nog subsidie verdienen als de bestuurder een topinkomen heeft.”, aldus Balster, “Als je als bestuurder zo’n hart voor de maatschappij hebt, waarom houd je dan vast aan zo’n exorbitant salaris? Ik vind dat echt onverteerbaar. Onverteerbaar want het gaat om gemeenschapsgeld dat aan betaalbaar wonen of goede zorg kan worden uitgegeven”.

Daarnaast willen de sociaaldemocraten dat deze bestuurders in de gemeenteraad verantwoording komen afleggen. “We vragen al jaren om verandering, maar de problemen zijn hardnekkig. Ik wil daarom de betreffende bestuurders uitnodigen in de raad om zich te verantwoorden. Kom maar uitleggen waarom je zoveel verdient terwijl je gesteund wordt door de overheid met gemeenschapsgeld. Ik wil weten: wat is het moreel kompas waarop wordt gevaren? Ik begrijp het niet”, stelt Balster.