Door op 8 november 2012

Meer middelen naar Algemeen Maatschappelijk Werk

Dankzij een door de PvdA ingediend amendement zijn de middelen voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) verhoogd. Het amendement werd in de begrotingsbehandeling door een meerderheid van de raad gesteund. Hierdoor kan het Algemeen Maatschappelijk Werk betere ondersteuning bieden. Door de economische crisis wordt een groter beroep op het AMW gedaan dan verwacht. Het AMW heeft een belangrijke signaalfunctie, waardoor problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Dat scheelt kosten omdat escalatie van problemen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Zie hier het amendement