Door op 12 april 2016

93 bestuurders verdienen teveel, harde aanpak nodig

Vandaag bracht het college de lijst naar buiten van Haagse bestuurders en organisaties die de norm te boven zijn gegaan. Dat zijn er meer dan ooit: 93 bestuurders in 25 organisaties overtreden op dit moment de normDen Haag hanteert al enige tijd de stelregel dat gesubsidieerde instellingen worden gekort op de subsidie als er bestuurders zijn die boven de norm van de Wet normering topinkomens uitkomt. Veel instellingen pasten daarop het beleid aan, maar er bleven altijd een aantal stug volhouden, zoals Parnassia en Reclassering Nederland. Hier lopen of liepen tot voor kort nog rechtszaken voor, om het teveel ontvangen subsidiebedrag (voor een topsalaris dus) terug te vorderen.

Eind 2014 spraken we in de raad over het topinkomenbeleid. Wethouder de Bruijn (D66) stelde voor om het beleid te versoepelen en de subsidiekorting te schrappen als maatregel. Wij zijn daar toen voor gaan liggen. Omdat het onacceptabel is dat maatschappelijke instellingen in onze stad topsalarissen betalen. In het belang van de belastingbetaler, maar vooral ook in het belang van de cliënten en medewerkers. Een te hoog salaris betekent eenvoudigweg minder handen aan het bed, of minder benen in de wijk, hogere tarieven voor de client of minder salaris voor de medewerkers. Gelukkig kregen we veel bijval en werd het beleid niet gewijzigd.

Landelijk wordt er alles aan gedaan om topinkomens verder aan banden te leggen. Na de publieke sector geldt de norm nu ook voor de semi-publieke sector: voor onderwijsinstellingen, welzijn en zorg bijvoorbeeld. De norm is van het minister-presidentssalaris naar een ministerssalaris gegaan. En vandaag presenteerde minister Plasterk de wet om de inkomensnorm naast voor bestuurders voor alle medewerkers in de semi-publieke sector toe te passen. De komende jaren gaat het normbedrag voor topinkomens stapsgewijs omlaag naar het ministerssalaris. Nog altijd is dat een bom duiten.

Dat was het goede nieuws. Vandaag bracht het college de lijst naar buiten van Haagse bestuurders en organisaties die de norm te boven zijn gegaan. Dat zijn er meer dan ooit: 93 bestuurders in 25 organisaties overtreden op dit moment de norm. Dat heeft te maken met de stapsgewijze verlaging van de norm, maar vooral met een bord voor de kop van deze bestuurders. Dat je het gewoonweg niet kunt maken om de norm van de Wet normering topinkomens te overtreden.

Het is dan ook goed om te zien dat het Haagse college nu volop de strijd aanbindt met deze topsalarissen. Elke instelling met een overschrijding zal worden gekort, ook als dat tot voor de rechter moet worden uitgevochten. Maar eigenlijk hoop ik dat de meeste instellingen zelf zullen inzien dat dit zo niet langer kan. Mochten er echt hardleerse clubs bij zijn, dan moeten we in het ergste geval de samenwerking met deze bestuurders maar verbreken.

Hier vind je de lijst van de organisaties waar bestuurder teveel verdienen.