Door op 28 oktober 2015

Meld versteende plekken op Facebook

 
D66, de PvdA, de Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren lanceren woensdag een gezamenlijke Facebookpagina waarop mensen foto’s kunnen plaatsen van versteende plekken in Den Haag. Op de pagina willen de partijen duidelijk maken dat er veel plekken zijn in Den Haag waar te veel stenen zijn neergelegd en waar meer openbaar groen wenselijk is.

 
Voordelen groen
Niet alleen ziet een groene straat of een groen plein er leuker uit, het heeft ook praktische voordelen. Stenen houden veel warmte vast. Daardoor wordt een stad zomers warmer dan het omliggende land. Meer groen in een stad zorgt er dus ook voor dat het zomers minder heet wordt in de stad. De stad groeit en het groen lijkt daardoor steeds meer onder druk te komen te staan. En als het regent, wordt regenwater sneller in de grond opgenomen zodat het riool minder snel overstroomt. Met deze actie vragen we bij het college meer aandacht voor openbaar groen in plaats van stenen.
De partijen zullen dit tijdens de begrotingsbehandeling in de commissie Leefomgeving op woensdagochtend aan de orde stellen. 
 
Pagina
Op pagina Den Haag: Dat Kan Groener (https://www.facebook.com/DatKanGroenerDH/) kunnen bewoners foto’s plaatsen van plekken die volgens hen te versteend zijn en die meer groen kunnen gebruiken. Dander: “De inwoners van de stad kunnen zelf hun locaties op de pagina zetten, maar een foto mailen naar een van de deelnemende partijen kan ook. Hierdoor hopen we een goed overzicht te krijgen van de versteende plekken in de stad. Uiteindelijk gaan we proberen zo veel mogelijk plekken daadwerkelijk te vergroenen.”