Mensen met modaal inkomen worden vergeten in nieuwe woonagenda

6 december 2018

Eindelijk staat betaalbaar wonen boven aan de agenda. Daar is de Haagse PvdA ontzettend blij mee, stelt de partij in reactie op de woonvisie van het Haagse stadsbestuur. De PvdA vindt het een goede zaak dat het grote probleem op de Haagse woningmarkt wordt erkend: lage en middeninkomens komen er simpelweg niet meer tussen. Fractievoorzitter Martijn Balster is echter wel zeer bezorgd over het gebrek aan daadwerkelijke actie voor mensen met een modaal inkomen. “Zij komen in dit plan verder op achterstand, zullen langer moeten wachten op een woning en worden ofwel in de handen van malafide huisjesmelkers of uit de stad gejaagd.

Te weinig betaalbare woningen erbij

De Haagse PvdA ziet helaas een flink gebrek aan ambitie om voldoende betaalbare woningen voor mensen met een modaal inkomen te bouwen. Balster. “Op dit moment zijn er 80.000 sociale huurwoningen, waar mensen wonen die er het volste recht op hebben. Als die mensen al een duurder huis kunnen betalen, kunnen ze niets anders vinden. Tegelijkertijd wachten er nog eens 60.000 Hagenaren op een sociale huurwoning.”

Volgens de PvdA doet het stadsbestuur niets met dit gegeven. De ambitie van 750 nieuwe woningen per jaar, die al jaren geldt en nog niet half wordt gehaald, wordt niet verhoogd.

Ook de investeringscapaciteiten van Haagse corporaties moeten wat betreft de PvdA omhoog, want op dit moment hebben ze geen geld om te investeren. “Helaas doet het college hier niets aan,” stelt Balster. “Het enige dat het college voorstelt is om marktpartijen de bouwopgave van corporaties over te laten nemen. Nou, dan weet je een ding zeker: dan zijn woningen al snel weer onbetaalbaar.”

Blijft middeldure huur ook middelduur?

De Haagse PvdA ziet ook lichtpuntjes. Eindelijk worden maatregelen genomen om bij de bouw van nieuwe middeldure huurwoningen (tussen 700 en 950 euro) te eisen dat deze ook betaalbaar blijven op de lange termijn. Dit is een lang gekoesterde wens van de sociaaldemocraten. De PvdA ziet dat middeldure woningen te vaak in rap tempo zo duur worden, dat veel mensen ze simpelweg niet meer kunnen betalen.

Balster vindt echter dat het college niet te vroeg moet juichen: “Bij nieuwe woningen wordt dit geëist. Maar het probleem zit ook in de bestaande woningvoorraad. De prijzen van bestaande woningen rijzen de pan uit, mede omdat veel wordt opgekocht door beleggers en investeerders. Daar moet tegen worden ingegrepen. Wij zouden graag zien dat het college aan verhuurders een vergunningplicht geeft waarin ook voor bestaande woningen duidelijke en strenge afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de maximale huurverhoging en fatsoenlijk onderhoud.”

Gemengd bouwen

De Haagse PvdA is  ook zeer bezorgd over de voorrangsmaatregelen die het college gaat invoeren. “Mensen met een laag inkomen komen er in Moerwijk straks niet meer in, want daar voert men de Rotterdamwet in. Maar voor deze doelgroep wordt niet meer gebouwd in de stad. Onderwijzers en zorgpersoneel krijgen straks voorrang op een sociale woning. Het is natuurlijk enorm belangrijk voor de stad dat zij betaalbaar kunnen wonen. Maar dit is slechts het halve verhaal: mensen met nog lagere inkomens zullen daardoor nog langer op een woning moeten wachten. Waar moeten zij straks heen?”

Zet mensen met een gewoon inkomen nu niet tegen elkaar op, maar bouw voor al deze doelgroepen. Daar pleit de PvdA voor. “Straks gaat nog een op de drie woningen naar mensen die meer dan 1.000 euro maandlasten kunnen betalen. Er wordt goud geld verdiend aan de verkoop en verhuur van woningen in de stad en er zijn steeds meer misstanden. Een beetje minder rendement voor de verhuurders en ontwikkelaars in ruil voor meer betaalbare huur en koopwoningen, dat is echt hard nodig.”