Door op 3 juli 2014

Met gratis plastic heroes-zakken nog meer plastic inzamelen

Er wordt steeds meer afval ingezameld in Den Haag! In 2009 was de maandelijkse oogst 20.000 kilo, tegenwoordig is de maandelijkse oogst 50.000 kilo. We willen de wethouder graag feliciteren en tegelijk een handje helpen. De PvdA wil het inzamelen van plastic verder stimuleren door plastic heroes-zakken gratis ter beschikking te stellen aan alle Hagenaars. Wij zijn er van overtuigd dat er hiermee nog meer plastic ingezameld zal worden. Aangezien we weten dat de wethouder het graag financieel dekkend wil hebben, heeft hij hiermee ook meteen de financiële dekking. Meer inzameling van plastic betekent immers dat minder afval wordt verbrand en de afvalverwerking dus minder kostbaar is. Hiermee wordt de investering vanzelf terugverdiend.

Steeds meer Hagenaars kunnen hun plastic afval in een container in de buurt kwijt. Dat is fijn! Den Haag telt inmiddels al ca.140 plasticcontainers. Op de website van de gemeente Den Haag worden bewoners opgeroepen om hetplastic afval te verzamelen en in een plastic tas (of eventueel een vuilniszak) in de dichtstbijzijnde container voor plastic te gooien als u boodschappen gaat doen (http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Afval-scheiden-Plastic-kunststof.htm)

De gratis plastic heroes-zakken die in veel gemeente worden verstrekt belonen goed gedrag, zijn makkelijker in gebruik en er staat duidelijk op wat wel en niet als apart plastic kan worden ingezameld. De PvdA wil graag dat de gemeente Den Haag zo snel mogelijk gratis plastic heroes-zakken ter beschikking stelt aan Hagenaars die plastic inzamelen. Een beter milieu begint tenslotte bij jezelf, maar de gemeente kan wel een handje helpen.

Daarom stelde Jeltje van Nieuwenhoven en Lobke Zandstra de onderstaande vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat u Hagenaars zo veel mogelijk moet verleiden tot het apart inzamelen van plastic?

In Den Haag raden we mensen aan in plaats van plastic heroes-zakken het plastic afval in een plastic tas (of eventueel een vuilniszak) in te zamelen. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Afval-scheiden-Plastic-kunststof.htm

  1. Is het college bekend met de grote voordelen van inzameling met plastic heroes-zakken? De zakken zijn niet alleen milieuvriendelijker, maar ook gebruiksvriendelijker. Aangezien er duidelijk op staat wat wel en wat niet als apart plastic kan worden ingezameld.

In heel veel gemeenten in Nederland waaronder Rotterdam, Boekel en Drimmelen biedt de gemeente gratis plastic heroes-zakken aan.

  1. Bent u met ons van mening dat de stad Den Haag ook in dit rijtje thuis hoort?
  2. Bent u bereid om u aan te sluiten bij plastic heroes en Hagenaars die plastic apart inzamelen gratis zakken hiervoor ter beschikking te stellen? Zo nee, waarom niet?

Jeltje van Nieuwenhoven              Lobke Zandstra                                  PvdA                                                  PvdA