Door op 8 mei 2013

Met het duurzaamheidscentrum op weg naar een Duurzaam Den Haag

Op 6 mei 2013 opende het Haagse duurzaamheidscentrum ‘Duurzaam Den Haag’ voor het eerst haar deuren. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de PvdA in vervulling. Het oorspronkelijke idee van het Haags Milieucentrum, de oprichting van een klimaatcentrum, neemt hiermee een eerste fysieke vorm aan.

Bewust noem ik het een ‘eerste vorm’ omdat wij dit centrum zien als een groeiproces. Een duurzame stad bereik je niet binnen een collegeperiode. Dat is een langdurig proces met als einddoel een klimaatneutraal Den Haag in 2040. Het duurzaamheidscentrum zal zich hierin mee moeten ontwikkelen en zich gaan ontplooien als een onmisbare bron van informatie en advies voor bewoners, bedrijven, organisaties en (onderwijs)instellingen in Den Haag.

Wat doet Duurzaam Den Haag
Het duurzaamheidscentrum is er voor iedereen die meer wil weten over of bij wil dragen aan de ontwikkeling van een duurzamer Den Haag. Deze voorlichting- en adviesrol reikt van woningisolatie tot stadslandbouw en van wijkinitiatief tot bedrijfsdoelstelling.

Daarnaast zal het centrum zich ook actief gaan richten op energieopwekking en energiebesparing bij woningen en bedrijven en het uitbreiden van het warmtenet in Den Haag.

Samen
Wij zijn trots op deze nieuwe, zichtbare stap op weg naar een duurzaam Den Haag. Ik raad het dan ook iedereen aan om eens een kijkje te gaan nemen aan de Brouwersgracht 2 of op de website. En niet onbelangrijk, om via het duurzaamheidscentrum eigen ideeën en projecten te delen. Want alleen samen maken we Den Haag duurzaam leefbaar, sterk en groen voor toekomstige generaties.

Bas Sepers,
Woordvoerder Duurzaamheid


 

 

Welkomstwoord door burgemeester Van Aartsen bij de opening van Duurzaam Den Haag, 6 mei 2013

Gepubliceerd: 07 mei 2013

 

Dames en heren,

Hartelijk welkom bij de opening van dit nieuwe duurzaamheidscentrum, Duurzaam Den Haag. Dezer dagen blikken we, traditiegetrouw, terug op het verleden. Zaterdag herdachten wij onze oorlogsslachtoffers, zondag vierden we onze vrijheid.

Vandaag blikken we vooruit, naar de toekomst. En wie het heeft over de toekomst van onze planeet, die moet vooral naar de toekomst van steden kijken. Naar verwachting zal over een kleine veertig jaar zo’n driekwart van alle mensen op aarde in steden wonen. Mensen die allemaal moeten worden gevoed en gekleed, zij moeten hun huizen kunnen verwarmen en ze moeten zich kunnen verplaatsen van a naar b. En dat allemaal in harmonie met onze omgeving.

Duurzaamheid. Het is een begrip dat de laatste jaren steeds ruimer is geworden. Vroeger betekende duurzaam enkel en alleen dat iets lang meeging. Nu houdt het ook in: zo min mogelijk grondstoffen verbruikend; gebruikmakend van herwinbare bronnen. En het staat ook voor: lang aanhoudend, voor lange tijd.

En daar gaat het natuurlijk om. Willen we onze huidige manier van leven voortzetten (wonen, eten, verwarmen, koelen, verplaatsen en produceren) dan vergt dat innovatie, een nieuwe manier van denken en een positieve kijk op de toekomst. Makkelijk is het niet. Het is een ingewikkeld proces, dat een lange adem vergt. Vandaar dat het zo goed is dat er nu dit centrum is.

Den Haag werkt al een tijd hard aan een duurzame toekomst voor de stad. Stip op de horizon is het jaar 2040: dan moet Den Haag klimaatneutraal zijn. Voorwaar, geen makkelijke opgave. Willen we dat doel bereiken, klimaatneutraal over 27 jaar, dan zal het tempo omhoog moeten. Dat kunnen we als gemeente natuurlijk niet alleen, daar hebben we hele stad voor nodig: bedrijven, bewoners, instellingen en instituten.

Gelukkig heeft Den Haag de afgelopen jaren goed warm kunnen draaien. Op tal van terreinen gebeurt al heel erg veel. Er is veel samenwerking tussen bewoners, private partijen onderling en tussen private en publieke partijen. Met Duurzaam Den Haag willen we alle krachten in de stad op het gebied van duurzaamheid bundelen. Door het bundelen van kennis en het bij elkaar brengen van partijen willen we een vliegwiel op gang brengen.

Verbinden en informeren, daar staat Duurzaam Den Haag voor. Dit is ook terug te zien in het logo.
Om te beginnen in de vorm: de bijna ronde steen heeft een organische vorm, zonder scherpe hoeken. Dat is ook hoe Duurzaam Den Haag werkt: gebruik maken van wat er al is en daar een vloeiende verbinding tussen leggen. Geen revolutie, maar een evolutie in duurzaam wonen, werken, ondernemen en genieten van vrije tijd.

De steen staat ook symbool voor een solide, betrouwbaar en professioneel Duurzaam Den Haag. Een Duurzaam Den Haag waarop en waarmee je kunt bouwen. De gemeente, bewoners, bedrijven en instellingen: iedereen draagt z’n steentje bij, iedereen kan meebouwen aan een Duurzaam Den Haag.

Steen is een natuurproduct en bijzonder stevig. Zo leggen we een verband met duurzaamheid en met kracht. Duurzaam omdat een steen lang meegaat en de stad ermee gebouwd is. Het gaat ook om kracht die in iedereen aanwezig is om zelf een bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale stad: Haagse Krâch, zoals ook de begeleidende campagne heet die deze week begint.

Haagse Krâch staat simpelweg voor alles wat Den Haag doet om onze stad duurzamer te maken. En wat we nog willen doen, in de toekomst.

Het is zorgen voor een gezonde leefomgeving, voor gezonde lucht en voor een groene omgeving. Het gaat om minder gebruik van fossiele brandstoffen en meer groene energie. Het is ook zorgen voor een goede balans tussen het stimuleren van de economie aan de ene kant en het beschermen van het milieu aan de andere kant. En die balans zullen we moeten vinden. Niet in een sfeer van doemdenken, maar van ‘doe-denken’. Met een positieve, optimistische inslag, denkend aan de toekomstige generaties.