Mikal Blogt: Een mooie maar drukke Hemelvaartsdag

23 mei 2020

Het was een mooie Hemelvaartsdag donderdag. Maar toen ik een rondje liep door het binnenstad, waar ik woon, was het toch wel erg druk. En op meer plekken in het land was het te druk: stranden werden afgesloten en parken ontruimd. In Den Haag was dat gelukkig niet nodig, al heeft de gemeente mensen wel opgeroepen om niet meer naar het strand te komen. Het lijkt erop dat we het steeds moeilijker vinden om anderhalve meter afstand te houden: het RIVM enquêteerde 53.000 mensen en concludeerde dat we het vooral bij familiebezoek en boodschappen doen steeds lastiger vinden om afstand te houden. Ik merk het ook aan mezelf, maar toch is het belangrijk dat we nu, ondanks de versoepelingen, niet verslappen! 

Geheime stukken in de raad: is het altijd nodig? 

Afgelopen week hebben we in verband met een integriteitskwestie op het stadhuis weer veelvuldig gepraat over geheime stukken: als het college informatie als gevoelig ziet, kunnen zij de raad geheimhouding opleggen. Dat betekent dat stukken alleen in besloten vergaderingen besproken worden en niet openbaar in te zien zijn. Soms is dat begrijpelijk, want het gaat dan om bedrijfsgevoelige informatie of informatie over personen. Maar het is niet altijd nodig. Soms zie je als raadslid geheime stukken waarvan je niet helemaal begrijpt waarom die nou geheim zijn. Bülent heeft met collega’s van de Partij voor de Dieren, de HSP en het CDA nagedacht over hoe we openbaar bestuur transparanter kunnen maken en het Wob-beleid kunnen verbeteren. Want het is, om onze democratie te beschermen en transparant te werken, belangrijk dat we zaken zoveel mogelijk in het openbaar bespreken. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan hier

Verbod op loden waterleidingen

In veel Nederlandse woningen lopen nog altijd waterleidingen van lood. Hoewel al langere tijd bekend is dat drinkwater uit loden leidingen slecht kan zijn voor de volksgezondheid, hebben nog niet alle woningeigenaren deze vervangen. En dat is vervelend als je net zo’n huis huurt: ook dan moet je zeker kunnen zijn van veilig en gezond drinkwater. Afgelopen woensdag spraken we in de raad over de kwaliteit van Haagse woningen: naast de bekende vocht- en schimmelproblematiek, heb ik ook de loden waterleidingen onder de aandacht van de wethouder gebracht. Martijn liet weten met andere grote steden de minister ertoe te bewegen met een verbod op loden leidingen te komen. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan hier! 

Maatregelen van het Rijk om huisjesmelkers aan te pakken 

We zijn er blij met de nieuwe rijksmaatregel die starters op de huizenmarkt meer kans geeft op een koopwoning. Binnenkort mogen gemeenten wijken aanwijzen waar het dan verboden is om huizen op te kopen om ze daarna te verhuren. We zaten er al een tijdje op te wachten: starters krijgen hierdoor meer kans om een huis te bemachtigen op de Haagse koopmarkt. Zo wordt een betaalbaar huis voor starters weer een iets meer reëel scenario. Helaas blijft het op de huurmarkt nog steeds ‘wat de gek ervoor geeft’: we hopen dan ook dat het kabinet ook daar harder in gaat grijpen. Martijn gaat daar ook hard z’n best voor doen bij het kabinet. Wil je uitgebreider lezen wat Martijn precies van deze plannen vindt? Kijk dan hier!

Martijn coronaproof op pad in de wijken

Onze wethouder in een politieauto?! Afgelopen week was dat het geval, maar gelukkig niet voor een overtreding, maar vanwege een werkbezoek. Martijn liep een dagje mee met wijkagenten Dennis en Adnan uit Leyenburg. Verder ging hij digitaal op werkbezoek bij bewonersbedrijf Pandje 4 in Zuidwest om te praten over de hulp aan kwetsbare gezinnen in Bouwlust in deze moeilijke tijd. En verder heeft hij – als wethouder graffiti – deze week ook zelf een kunstwerkje gemaakt in Mariahoeve, waar hij de boodschap van anderhalve meter afstand houden met een spuitbus vastlegde in wijkpark de Horst. Een zichtbare wethouder dus, ook in deze tijd!

Het belooft weer een mooi weekend te worden! Geniet van de zon, hou afstand, en blijf gezond! 

Rode groet, 

Mikal