Door op 25 mei 2016

Minder baby’s sterven vroegtijdig, aandacht blijft nodig

Het aantal Haagse baby’s dat in de periode vanaf 22 weken zwangerschap tot een week na de geboorte overlijdt (perinatale sterfte) is afgenomen. Terwijl in de periode 2000 – 2008 nog 11 op de 1000 baby’s vroegtijdig stierf, is dit tussen 2009 – 2014 afgenomen naar 8,7 sterfgevallen per 1000 baby’s. Er zijn dus flinke stappen gezet, en dat was ook hard nodig aangezien in 2008 Den Haag landelijk koploper was in het aantal baby’s dat vlak voor of na de geboorte stierf. Sindsdien werken vertegenwoordigers van de kraamzorgorganisaties, verloskundepraktijken, ziekenhuizen en jeugdgezondheidszorg daarom samen met GGD Haaglanden bij het platform Perinatale Gezondheid om de sterfte naar beneden te krijgen: met succes dus.

Toch is dit geen reden om nu achterover te leunen. Den Haag scoort nog steeds boven het landelijk gemiddelde. De kans dat een baby overlijdt in een zwakke wijk is twee keer zo groot is als in rijkere wijken. Ook baby’s van moeders met een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans om te overlijden: onder baby’s met een Creoolse achtergrond sterft zelfs om 16,6 op 1000 baby’s vroegtijdig.

Die verschillen tussen wijken en groepen Hagenaars zijn onaanvaardbaar. De wethouder geeft aan dat ze de aanpak doorzet waarin de focus ligt op het vroegtijdig inschatten van risico’s en aanstaande moeders beter voor te bereiden op hun zwangerschap. Zo brengt de jeugdverpleegkundige op verzoek van verloskundigen al voor de geboorte een huisbezoeken en heeft de GGD zeventien ‘Gezond Zwanger’-voorlichters opgeleid. Deze aanpak is heel goed, maar nog niet genoeg. Er zou meer specifieke aandacht moeten zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen met een niet-westerse achtergrond in zwakke wijken beter worden voorgelicht en worden begeleid.

De geboorte van een kindje is misschien wel het mooiste wat er is en dat geluk gunnen we iedereen. Daarom moet er onverminderd aandacht blijven voor deze aanpak om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk baby’s vlak voor of na de geboorte overlijden.