26 februari 2018

Mooi resultaat: blinden kunnen voor het eerst zelf stemmen in Den Haag

Goed nieuws! Blinden en slechtzienden kunnen op 21 maart op acht Haagse stembureaus zelfstandig stemmen. Door schriftelijke vragen van fractievertegenwoordiger Marije Talstra kunnen blinden en slechtzienden met behulp van een mal en audio-ondersteuning zelf stemmen, zonder hulp van iemand in het stembureau. Zo wordt ook het grondwettelijk recht om geheim te kunnen stemmen voor mensen met een visuele beperking gewaarborgd.

Doordat we met een rood potlood op papier stemmen, hadden mensen die blind of slechtziend zijn tot voorheen hulp nodig van iemand die met hen meegaat, of een medewerker van het stembureau. Den Haag heeft zich na vragen van de PvdA aangemeld als koplopergemeente om de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking te verbeteren. Doelstelling is om iedereen met of zonder beperking volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Dat mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen, hoort hier wat de PvdA betreft bij.

Den Haag telt ruim elfduizend mensen met een visuele beperking. We zijn er dus trots op dat voor hen nu een stap vooruit is gezet om mee te kunnen doen als ieder ander.