Door op 18 juni 2015

Mozart is nu van iedereen

Kunst ontroert, troost, geef vreugde en inspireert. Het raakt mensen direct in hun hart. Het voedt de geest en haalt herinneringen naar boven. Ja, cultuur is een waarde op zich en mag gewoon mooi zijn. Maar de VVD wil terug naar een tijd dat dit alleen voor de elite weggelegd was. Onacceptabel voor de PvdA. De tijd dat Mozart alleen op het hof van Willem V gekend werd is al eeuwen voorbij. Mozart is nu van iedereen.

Ik ben er trots op dat zo veel mogelijk mensen kunnen delen van de schoonheid van kunst. Dat doen we door kunst en cultuur betaalbaar, dichtbij en toegankelijk te houden voor iedereen. Jong en oud, autochtoon en allochtoon, Moerwijk of Vogelwijk. Diversiteit in kunst en cultuur betekent dat mensen de drempel van cultuurinstellingen moeten durven overstappen. Dan helpt het als we mensen de hand reiken.

Dat begint al op jonge leeftijd op school. Kunst heeft een enorme betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Cultuureducatie is daarom zo belangrijk: alle kinderen uit alle milieus kunnen op deze manier met cultuur in aanraking komen. Kinderen zijn de kunstenaars en bezoekers van de toekomst.

We doen dit ook door Cultuurankers volop te ondersteunen. Zij spelen een grote rol in de wijken waar kunst en cultuur nodig is en nut heeft. Dichtbij, toegankelijk, inspelend op de behoefte en gevoelens in de wijk. Dat is waarom de PvdA hier jaren geleden op in heeft gezet en het is precies datgeen wat we nog steeds het allerbelangrijkst vinden. Extra financiële ruimte voor programmering en ondersteuning maakt het mogelijk, dat cultuur in elke wijk een belangrijke en zichtbare plek krijgt.

VVD’er Lakerveld doet in zijn betoog alsof het verheffingsideaal en cultuureducatie gekke wensen zijn. Alsof het de schoonheid van cultuur in de weg staat. Dat is makkelijke en ondoordachte retoriek. Het betrekken van mensen die van huis uit niet snel met kunst en cultuur in aanraking komen, waaronder nieuwe Nederlanders, zorgt er alleen maar voor dat het publiek voor al het mooie groter wordt. Het bevorderen van cultuurspreiding en participatie is ook het middel om in de toekomst nieuwe talenten, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, de kans geven een nieuw publiek aan te boren.

Politiek moet randvoorwaarden scheppen

Een van de conclusies uit het rapport ‘Cultuur herwaarderen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is dat kunstenaars en instellingen de opdracht hebben de relevantie van hun werk voor het publiek te articuleren. Dat betekent niet dat de politiek zich met de vorm of inhoud van kunst en cultuur moet bemoeien. Nee, ze moet de randvoorwaarden scheppen zodat kunstenaars hun innerlijke stem kunnen laten horen. Zodat ook het kwetsbare, wat commercieel niet interessant is ondersteund wordt en behouden blijft. Als je cultuur aan het vrije spel van de markt overlaat verschraalt het.

Diversiteit kan beter

Het cultuuraanbod in de stad moet wat mij betreft diverser. Dat begint bij een diverser aanbod en diverse programmering. Daarnaast mogen de organisaties en besturen zelf ook wel diverser. Diversiteit is nodig in besturen, personeel, publiek én programmering. Alleen als je cultuursensitief denkt, kan je het ook zijn.

Dat is een ambitie waarmee we de hele stad laten inspireren door kunst en cultuur. De VVD maakt een karikatuur van het stevige en belangrijke cultuurbeleid van de stad. Dat is hun goed recht; maar het toneelspel van de liberalen trekt geen volle zalen.