Door op 19 juli 2013

Na de raad – Gewijzigd voorstel Spuiforum, Tournooiveldgarage en de bestedingsimpuls

De laatste raad voor het zomerreces luidt een vergaderloze periode in waarin raadsleden wat meer de stad in kunnen, werkbezoeken afleggen en even vakantie nemen. Ditmaal een politiek zwaarbeladen vergadering met het gewijzigde voorstel Spuiforum.

Tournooiveldgarage? Dan geen parkeerplekken op het Lange Voorhout!

Tijdens een tweeminutendebat werd over het particuliere initiatief voor een garage onder het Tournooiveld gesproken.
De PvdA-fractie ziet hier kansen en oplossingen in. PvdA-woordvoerder Marieke Bolle: “Wij stellen in ieder geval de volgende voorwaarden aan het college. Medegebruik van de parkeergarages van het Rijk moet voortaan meegenomen worden bij alle onderhandelingen met de Rijksgebouwendienst. De Malieveldgarage moet aantrekkelijker worden gemaakt en al het straatparkeren moet verdwijnen van het Tournooiveld en het Lange Voorhout. Tevens zal ik als het besluit naar de raad komt pleiten voor inritten die openbare ruimte niet ontsieren.”

De PvdA diende samen met D66, VVD en de CDA een motie in om alle parkeerplekken in die omgeving op maaiveldniveau te verwijderen. Deze motie werd aangenomen.

Gewijzigd voorstel Spuiforum
De PvdA is blij dat het voorstel om een renovatieplan uit te werken voor een Dans- en Muziekcentrum is aangenomen door de gemeenteraad. De raad krijgt op die manier in september een keus tussen renovatie en nieuwbouw. Lees hier verder >>

Universiteit Leiden in Den Haag
De PvdA-fractie is blij met de komst van de Universiteit Leiden naar het Wijnhavenkwartier in Den Haag. En dat gevoel werd breed gedeeld. Het voorstel werd door de raad unaniem aangenomen.

Bestedingsimpuls
PvdA-woordvoerder Bas Sepers: “Ondanks onze ontevredenheid met het aanzienlijke overschot van dit college zijn wij zeer tevreden met deze grote bestedingsimpuls in de leefbaarheid van de wijken. Het is nu zaak zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Met name het extra geld voor de Schilderswijk en Laak vinden wij van groot belang voor leefbaarheid in de krachtwijken.”

U kunt (onderdelen van) deze vergadering hier terugzien >>