Door op 10 juli 2014

Na de raad – Jaarrekening 2013 – Herinrichting Openbare ruimte Leyweg en Tophalte Openbaar Vervoer – Mededeling over ADO

De laatste raad voor het zomerreces luidt een vergaderloze periode in waarin raadsleden meer de stad in kunnen, werkbezoeken afleggen en even vakantie nemen. Het was een rustige vergadering zonder politiek zwaarbeladen onderwerpen.

Mededeling over ADO
Het college deelde mee dat de gemeente een verzoek heeft ontvangen om de aandelenoverdracht van aandelen ADO goed te keuren. Het college zou het liefst zien dat een lokale investeerder de aandelen zou overnemen, maar in het verleden is dit niet gelukt en ook nu ligt er geen alternatief bod. Uiterlijk voor 14 juli zal de gemeente een beslissing hierover nemen.

Voorzitters commissies
Namens de PvdA is Jeltje van Nieuwenhoven verkozen tot voorzitter van de commissie samenleving. Daarnaast is een nieuw presidium geïnstalleerd en hebben de commissies bestuur, leefomgeving en ruimte een nieuwe voorzitter gekregen.

Jaarrekening 2013
PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane: “Den Haag staat er financieel over het algemeen goed voor. Gedegen financieel beheer is de basis voor een sterke en sociale stad. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe wethouder dit succesvolle beleid voortzet.” De PvdA had nog een aantal punten waar de komende tijd extra aandacht voor moet zijn. Prioriteit blijft de jeugdwerkloosheid en de norm van 30% sociale woningbouw. Zorgpunt voor de PvdA blijft de groeiende inhuur van externen bij de gemeente. PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh heeft aangekondigd dat hij de groei van het aantal externen bij de gemeente een halt zal toeroepen.

Herinrichting Openbare ruimte Leyweg en Tophalte Openbaar Vervoer
De PvdA is zeer tevreden met de plannen voor een Tophalte Openbaar Vervoer en de herinrichting van de Leyweg. PvdA-woordvoerder Jeltje van Nieuwenhoven: “Het winkelcentrum Leyweg en het Stadsdeelkantoor worden met het voorstel nog beter bediend door het Openbaar Vervoer en de inrichting van de openbare ruimte van de Leyweg wordt mooier. Dit is een investering die een impuls geeft aan de leefbaarheid van het gebied.” De enige kanttekening van de PvdA was dat een veilige fietsroute op de Leyweg een absolute voorwaarde is voor de inpassing van het autoverkeer in deze straat. Om de positie van de fietser te verbeteren diende PvdA, HSP, D66, GroenLinks en CDA samen een motie in.