Niemand slaapt op straat

4 december 2017

Afgelopen weekend heb ik overnacht in de daklozenopvang aan de Zilverstraat. Als mystery guest maakte ik mee wat mensen ervaren die geen dak boven hun hoofd hebben. Het was een heftige ervaring en maakt duidelijk hoe belangrijk fatsoenlijke voorzieningen voor mensen zonder een dak boven hun hoofd zijn.

Schrijnend en bijzonder tegelijkertijd. De mensen die ik zag en sprak waren heel verschillend, iedereen met een andere reden waarom zij daar zitten. Het toont dat de oplossingen niet voor het grijpen liggen. Wel dat met verbetering van de opvang, vergroting van het aantal geschikte plaatsen voor nachtopvang en investeringen in betere begeleiding van levensbelang zijn.

De Haagse PvdA lanceert daarom een plan om de hulp voor mensen zonder een dak boven hun hoofd te verbeteren. We gaan het plan voorleggen aan het stadsbestuur, in de hoop dat voorzieningen verbeteren en dakloze mensen een beter toekomstperspectief geboden kan worden.

Download het plan hier >

Overnachten in de daklozenopvang

Martijn Balster beleefde dit weekend hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben: hij bleef als mystery guest slapen in de winteropvang van Stichting Schroeder aan de Zilverstraat. "Schrijnend en bijzonder tegelijk."Daarom lanceren we een plan om de hulp voor mensen zonder een dak boven hun hoofd te verbeteren, en de oorzaken hiervan te voorkomen. Want iedereen verdient goede zorg en een dak boven hun hoofd ➡️ https://denhaag.pvda.nl/nieuws/niemand-slaapt-op-straat/ 👊🌹

Geplaatst door PvdA Den Haag op maandag 4 december 2017

 

Niemand slaapt op straat

Wij willen de komende jaren investeren in betere hulp voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Dat willen we onder andere aanpakken via deze zeven punten:

1. In de winter altijd een dak boven je hoofd en altijd begeleiding

In de koude en natte wintermaanden moet de winteropvang voor mensen die dakloos zijn permanent opengesteld worden. Nu wordt per nacht naar de weersvoorspelling gekeken of de opvang open gaat. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid en zo is het iedere dag weer moeilijk om alle mensen op straat te bereiken. Het kan bovendien zwaarder zijn op straat met een temperatuur boven nul, met striemende regen en harde wind, dan wanneer het vriest. Daarom willen we net als in Amsterdam een laagdrempelige winteropvang die open is van december tot maart. Daarnaast willen we dat het vereiste van een zorgpas voor de normale nachtopvang verdwijnt zodat ook deze laagdrempelig wordt. Tegelijkertijd is er altijd begeleiding aanwezig, waardoor vertrouwen van mensen gewonnen kan worden en ze geholpen kunnen worden als mensen dat willen.

2. Genoeg plekken in de opvang in kleinschalige locaties

Het aantal mensen die dakloos zijn groeit in Den Haag, daarom zijn er meer plekken nodig in de opvang. Alleen met de juiste hulp en in een opvang waar je je op je gemak voelt, lukt het om zo snel mogelijk je leven weer op te bouwen en stappen te zetten richting een eigen huis. De PvdA wil dat er meer kleinschaliger opvanglocaties voor nachtopvang komen in de stad. Als gevolg van een structureel tekort aan plaatsen wordt de Zilverstraatlocatie structureel als overloopvoorziening gebruikt. Deze is echter niet geschikt en bedoeld voor langdurige opvang. We breiden de capaciteit uit met meer kleinschalige locaties. Daarnaast dragen meerdere kleinschalige locaties bij aan het verkleinen van de afstand. Het is voor veel dakloze mensen een mijl op zeven om naar de Zilverstraat te komen. Ook moet het aantal plekken in de jongerenopvang en hulp voor economisch daklozen worden uitgebreid.

3. Een uitgestoken hand op straat

Veel mensen die op straat slapen zijn door nare ervaringen al het vertrouwen in de overheid en instanties verloren. Zij verdienen een uitgestoken hand, iemand die op straat een praatje maakt, luistert, en ze langzaam weer op weg helpt richting opvang, zorg en hulp. Daarom willen we dat het Haagse Straatteam weer terugkeert, met hulpverleners die actief op straat zijn en het gesprek aangaan.

4. Genoeg huizen en begeleiding om je leven weer op te bouwen

Als mensen na de daklozenopvang de stap kunnen zetten om weer zelfstandig te leven en te wonen, dan komen ze naar een doorstroomvoorziening. Nu zijn er te weinig plekken in deze doorstroomvoorzieningen en blijven mensen die er klaar voor zijn om op zichzelf te wonen vast zitten omdat er niet genoeg betaalbare woningen zijn. Daarom willen we het aantal plekken in doorstroomvoorzieningen uitbreiden en zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor deze groep.

5. Niet de regels, maar de mensen voorop

Als mensen die dakloos zijn een aanvraag doen voor hulp, dan verdienen ze een menselijke en persoonlijke behandeling. Het Centraal Coördinatiepunt, waar mensen zich moeten melden, kan hierin meer maatwerk en het begrip leveren dat niet iedereen direct antwoord heeft op moeilijke vragen. Als mensen er behoefte aan hebben, is er altijd een onafhankelijke cliëntondersteuner om te helpen met de aanvraag. Regels dat iemand zich ’s avonds bij de ene opvang moeten melden, om vervolgens doorgestuurd te worden naar een andere opvang kilometers verderop, horen wat ons betreft tot het verleden.

6. Voorkomen dat mensen uit huis worden gezet

Een van de belangrijkste redenen dat mensen op straat belanden, is dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen en hun huurwoning worden uitgezet. Dit moeten we voorkomen, door goed te organiseren dat woningcorporaties en particuliere verhuurders aan de bel kunnen trekken wanneer ze zien dat het met een van hun huurders niet goed gaat. Hulpverleners moeten de financiële ruimte om mensen te helpen met wat ze écht nodig hebben, omdat het eenmalig betalen van een energierekening soms gewoon beter werkt dan iemand vanaf de straat weer helpen om op eigen benen te staan.

7. Werkgevers aanpakken die geen huisvesting voor arbeidsmigranten regelen

We zien dat een deel van de opvangruimte wordt ingenomen door arbeidsmigranten die niet over huisvesting beschikken. Dat is mede het gevolg van het feit dat werkgevers geen verantwoordelijkheid nemen voor de huisvesting van arbeidsmigranten of hen onderbetalen. De gemeente moet hier – samen met de omliggende gemeenten – strak op handhaven.

(Foto Pixabay / josemdelaa)
Doe mee!

Doe mee!

Help jij ons met bouwen aan een Den Haag voor iedereen? Of je nu meegaat rozen uitdelen of op welke andere manier dan ook wilt helpen, je hulp is welkom en waardevol. Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee