Door op 19 april 2016

Niet reserveren maar investeren  

Vandaag is door het gemeentebestuur de programmarekening van 2015 gepresenteerd. De Partij van de Arbeid is tevreden dat er het afgelopen veel gedaan is om de verschillen in de stad te verkleinen. Er is veel extra geld uitgegeven voor werkgelegenheid en armoedebestrijding. De wijkaanpak en de zorg hebben een flinke impuls gekregen. Hiermee investeert de gemeente in het tegengaan van verschillen in de stad. Dat is wel zo sociaal. Iedere inwoner van onze stad verdient een goed en gezond leven.

De PvdA vindt dat het college waakzamer moet zijn dat er geen geld op de plank blijft liggen. De reservepot stroomt snel vol en dat is niet verstandig in moeilijke tijden. Deze reserves zijn wat de PvdA betreft te groot. Onder het mom van ‘niet reserveren, maar investeren’ pleiten we om de onnodige reserves snel in te zetten. Investeer in woningbouw, verduurzaming en in de leefomgeving. Investeringen in de stad zijn goed voor economie en werkgelegenheid, voor de betaalbaarheid van woningen en de kwaliteit van buurten.

De gemeente Den Haag houdt opvallend veel geld over op de zorg, ca. 18 miljoen. Er is minder zorg geleverd dan verwacht. De PvdA vermoedt dat mensen de weg naar de voorzieningen nog onvoldoende kunnen vinden. Ook zien we een flink overschot op de ‘thuislozenzorg’ (5 miljoen), terwijl het aantal thuislozen fors stijgt en er eerder geen geld voor openstelling van de nachtopvang. Daarover gaan we het college aan de tand voelen.