Door Martijn Balster op 5 april 2017

Niet vragûh om een eigen bijdrage: schaf eigen bijdrage dagbesteding en begeleiding af!

De PvdA, Haagse Stadspartij, SP, GroenLinks, Groep de Mos, Islam Democraten, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu willen dat de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft. Dat schrijven we in het initiatiefvoorstel ‘Niet vragûh om een eigen bijdrage’ dat we vandaag overhandigen aan het stadsbestuur.

Sinds twee jaar regelt de gemeente dagbesteding en begeleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Dat betekent ook dat de gemeente zelf mag bepalen hoeveel mensen hiervoor maandelijks betalen. Mensen met een laag inkomen betalen €17,50 per maand, voor mensen die meer verdienen of meerdere vormen van ondersteuning krijgen, kan dat verder oplopen.  PvdA fractievoorzitter Martijn Balster: “Je ziet dat deze bedragen mensen afschrikt om hulp in te schakelen en dat velen het gewoon niet kunnen betalen. We horen regelmatig dat Hagenaars die voorheen vier dagen naar dagbesteding gingen, dit nu nog maar twee dagen doen vanwege de eigen bijdrage. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben alleen thuis zitten.”

In Den Haag krijgen bijna 5000 mensen dagbesteding of begeleiding vanuit de Wmo. De partijen vinden dat de drempel hiervoor zo laag mogelijk moet zijn: “Dagbesteding en begeleiding zorgen ervoor dat mensen de deur uit komen, meedoen, gelukkiger zijn waardoor het beter met ze gaat. Daardoor hebben ze op andere gebieden minder zorg nodig”.

De partijen constateren dat nu 80% van de eigen bijdrage die Den Haag wordt opgebracht door mensen met een laag inkomen: “De eigen bijdrage was ooit bedoeld om de kosten voor de zorg eerlijk te delen en juist de mensen met een hoger inkomen meer te laten betalen. Nu is het: de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat is onbegrijpelijk.”

Andere gemeentes kwamen al eerder tot het inzicht dat de kosten voor de zorg zo laag mogelijk moeten zijn. Zo hebben Amsterdam en de zeven Drechtsteden de eigen bijdrage vorig jaar afgeschaft. “In Den Haag hebben we de afgelopen twee jaar 24 miljoen overgehouden op de zorg en ondersteuning. Het wordt tijd dat we de goede voorbeelden in andere steden volgen en de meest kwetsbare mensen ontzien.” De partijen willen dat naast afschaffing van de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding wordt onderzocht of de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp eerlijker kan, met meer oog voor de meest kwetsbaren.

Lees hier het initiatiefvoorstel

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster