Nieuw bestuur gezocht

29 maart 2018

Je inzetten voor een Den Haag voor iedereen. Zorgen dat er een sterke vereniging is waarbij iedereen zijn ei kwijt kan. Samen eten, vergaderen, lachen, doorgaan tot in de late uurtjes. Dit en meer vormt samen een bestuursfunctie. En wij zoeken nieuwe bestuursleden.

Leden van het afdelingsbestuur worden volgens de reglementen voor twee jaar verkozen. De termijn van het huidige bestuur verloopt dit voorjaar.

Solliciteren doe je bij een kandidaatstellingscommissie. Deze commissie bestaat uit
De precieze procedure vind je hier.

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk zondag 8 april 2018 een korte motivatiebrief en een cv naar de secretaris van het bestuur, Lester von Meijenfeldt, lester.meijenfeldt@gmail.com . De commissie zal na een zorgvuldig selectietraject een voordracht doen aan de Algemene Ledenvergadering.

Meer informatie is te verkrijgen bij Lester von Meijenfeldt, 06 44914013 en Ard van Rijn, 06 53584545