Door Paulien van der Hoeven op 11 mei 2016

Dit nieuwe bestuur is klaar om de schouders er onder te zetten

We zijn een afdeling om trots op te zijn. Dit is een afdeling met heel veel energie, kennis en betrokkenheid! Schouders eronder dat werkt, dat is de titel van het verkiezingsprogramma van de PvdA Den Haag voor deze gemeenteraadsperiode. Een motto dat onze raadsleden en wethouder meer dan waar maken. Ze werken ontzettend hard aan een sociaal Den Haag.

Aan werkgelegenheid, aan sociale woningbouw aan goede zorg dichtbij, aan het bestrijden van armoede, het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en het verminderen van de gezondheidsverschillen op basis van inkomen.

Op 23 april is het nieuwe bestuur aangetreden. Ik vind het een grote eer om voorzitter te mogen zijn van deze energieke, diverse en mooie groep mensen. Dit nieuwe bestuur is klaar om de schouders er onder te zetten, samen met u! En we kunnen daarbij voortbouwen op de mooie initiatieven die het vorige bestuur heeft opgezet zoals het café Rood, de lokale van waardecommissie en de verbouwing van het partijkantoor.

We gaan 2 intense jaren met elkaar beleven. Volgend jaar zijn de landelijke verkiezingen en in 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die we strijdbaar tegemoet treden. We kunnen trots op wat we hier in Den Haag voor elkaar krijgen. We zijn een partij die graag verantwoordelijkheid neemt. We willen het verschil maken en dat doen we. Maar verantwoordelijkheid nemen betekent in de Nederlandse politiek ook soms pijnlijke compromissen. Naast onze successen zullen ook die pijnlijke compromissen voelbaar zijn in de verkiezingsstrijd. Wat ook voelbaar zal zijn is de gure wind van onverdraagzaamheid en angst in Nederland, ook in onze eigen stad. Onverdraagzaamheid en angst waar wij als PvdA met onze boodschap van 1 Den Haag, van een inclusieve samenleving een antwoord op geven.

Samen met u gaan we er twee mooie jaren van maken! U bent nodig om te weten wat speelt in wijken, met uw ideeën vinden we nieuwe manieren om onze idealen vorm te geven, via u kunnen we de relaties met organisaties waar we ons mee verwant voelen verdiepen. U bent nodig in de campagnes die we gaan voeren. Zodat de inzet van onze volkvertegenwoordigers ook beloond wordt in het stemhokje en we verder kunnen werken aan onze idealen.

Wilt u met ons de schouders eronder zetten, neem dan contact op. Samen maken we het verschil!

Met strijdbare groet,

Paulien van der Hoeven

 

Paulien van der Hoeven

Paulien van der Hoeven

“Centraal thema als lid van het bestuur van de PvdA is voor mij verbinding. Verbinding is de reden waarom ik lid ben geworden van de PvdA. De partij die staat voor solidariteit, en die bruggen wilt slaan tussen mensen met verschillende achtergronden. De PvdA is de volkspartij die midden in de samenleving staat. PvdA Den Haag

Meer over Paulien van der Hoeven