Door op 28 november 2014

Nieuwbouw in Moerwijk kan van start

De voltallige gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan Moerwijk. Het plangebied ligt in Den Haag Zuidwest en in het stadsdeel Escamp. Den Haag Zuidwest is als grote stadsuitbreiding van Den Haag in de wederopbouwperiode in de tweede helft van de 20e eeuw gerealiseerd. De begrenzing van het plangebied wordt vanaf het noordwesten met de klok mee gevormd door de Melis Stokelaan, Moerweg,  de Troelstrakade, het spoorwegtraject, de grens met de gemeente Rijswijk en de Loevesteinlaan. Nu kan de start worden gemaakt met nieuwbouwwoningen in de Kloosterburen en omgeving.

Voor de PvdA is het belangrijk dat er een gevarieerd woningaanbod komt in deze wijk . De betrokkenheid van de bewoners bij de wijk is erg groot. Dankzij de inzet van bewoners, de heer Harms en zijn buren, is het bestemmingsplan flink aangescherpt en gaat de ontwikkelaar bijvoorbeeld geen hoogbouw meer realiseren. De door de heer Harms en zijn buren georganiseerde wandeling door de wijk met de raadsleden heeft veel nuttige informatie opgeleverd.

De PvdA wil ook dat de rest van Moerwijk, met name het Heeswijkplein, snel wordt aangepakt. Wethouder Wijsmuller gaf dat rond het Heeswijkplein veel woningen in eigendom zijn van Vestia en die nog niet onder de WOM Zuidwest (samenwerking herontwikkeling Zuidwest gemeente Den Haag en Vestia) valt. De PvdA zal er bij de wethouder op aandringen om snel met de coöperaties en ontwikkelaars afspraken te maken over Moerwijk. Want net als elke Hagenaar is ook de PvdA van mening dat: ‘Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin de ouders langs de lijn’.