Door op 2 juni 2015

Nog een flinke inhaalslag te maken met Wmo

De PvdA Den Haag kijkt met gemengde gevoelens naar de vorderingen die zijn geboekt bij de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoewel veel werk is verzet, komt het nieuwe raderwerk nog langzaam op gang. Mensen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte krijgen nog te laat duidelijkheid en wijkverpleegkundigen lopen over. Dit terwijl het Rijk hier juist extra geld voor heeft uitgetrokken. De sociaal-democraten trekken dan ook aan de bel. Fractievoorzitter Martijn Balster: “we hebben de rijksbezuinigingen in Den Haag nagenoeg gerepareerd. Het college zal met zorgverzekeraars en aanbieders nu stevige afspraken moeten maken. Het moet nu lokaal gebeuren”.

Wachtlijsten en tekort aan ‘vrije wijkverpleegkundigen”

Eind 2014 stelde de Haagse raad de Wmo-plannen van het college vast. Inmiddels zijn we ruim een kwartaal onderweg. Het college maakte afgelopen week voor het eerst de balans op met een voortgangsrapportage.  Balster: “Er wordt hard gewerkt en er staat veel in de steigers, maar er zijn ook zorgen. We zien dat wijkverpleegkundigen met een vrije rol te veel op zich af krijgen. Verzekeraars zullen hier over de brug moeten komen, want het geld is er. Er vroeg bij zijn, is de kern van het nieuwe systeem, daar moet je dan ook in willen investeren. Daarnaast maak ik me zorgen over de termijnen voor ingewikkelder indicaties. Die worden nog niet gehaald, waardoor mensen nu te lang moeten wachten op duidelijkheid. Gelukkig zet het college hier nu extra personeel voor in.”

Innovatie en burgers aan het stuur

De sociaaldemocraten zijn ook nog kritisch over de vernieuwing. Balster: “er zullen de komende maanden nog heel veel nota’s komen van het college, waarvan een aantal er al had moeten zijn.” Bijvoorbeeld ten aanzien van de publieke gezondheidszorg, het wegwerken van sociaal economische gezondheidsverschillen en de zorgcoöperaties, komt er nog uitwerking. Fractievertegenwoordiger Marije Talstra: “wij kijken uit naar de plannen voor zorgcoöperaties. Die moeten er voor zorgen dat de Haagse burger weer bepaalt met welke zorgaanbieders we in Den Haag in zee gaan. We moeten de zorg weer van de mensen in wijken en buurten maken, in plaats van van afstandelijke, zakelijke zorgkantoren en zorgverzekeraars.”

Begeleiding en dagbesteding

De PvdA is ten slotte bezorgd over de toekenning van begeleiding en dagbesteding. De PvdA hoort uit het veld dat de toekenning van begeleiding en dagbesteding nog mondjesmaat plaatsvindt sinds de invoering van de Wmo. Dat kan ofwel betekenen dat er achterstanden zijn met de aanvragen; ofwel dat er veel strenger wordt gekeken dan voorheen. In het laatste geval is het belangrijk om precies te weten waar het ‘m in zit. Talstra: “daar gaan we binnenkort bij de bespreking van de voortgangsrapportage naar vragen. Het is van belang dat mensen de ondersteuning krijgen die nodig is. Daarbij zullen we ook vragen naar de goede beoordeling van de huishoudelijke hulp en de toegankelijkheid via het internet. Dat is lang niet voor iedereen te doen, zo blijkt opnieuw.”​