Door Martijn Balster op 20 mei 2014

Nu ingrijpen voor voldoende betaalbare huurwoningen!

De PvdA maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de Haagse huurwoningen. Uit onderzoek blijkt dat Den Haag de top tien aanvoert van gemeenten met de hoogste risico’s op betaalbaarheidsproblemen.

PvdA-raadslid Martijn Balster wil concrete maatregelen om in de toekomst voldoende betaalbare huurwoningen te kunnen garanderen. In het onderzoek van De Corporatiestrateeg staat Den Haag bovenaan de lijst van gemeenten waar de betaalbaarheid voor huurders het meest onder druk staat.

Balster: “Dit baart ons hele grote zorgen. Met de toenemende vergrijzing, arbeidsmigratie en een groeiend aantal thuiswonende ouderen en eenpersoonshuishoudens, is dit een tikkende tijdbom. Er moet de komende jaren keihard gewerkt worden aan betaalbare huisvesting voor iedereen.”

De PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de precieze oorzaken van de slechte score van Den Haag. Zodra het college met cijfers komt over de staat van de Haagse huurmarkt wil de PvdA een debat over concrete maatregelen voor de toekomst.

Landelijk beleid
Het is niet de eerste keer dat de PvdA aan de bel trekt. Vorig jaar stelde de fractie ook vragen. Het nieuwe huurbeleid en andere maatregelen van het Rijk blijken in Den Haag desastreus hard neer te slaan, waardoor vooral mensen met de laagste inkomens zwaar onder druk komen te staan.

 


 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen in Den Haag staat ernstig onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van De Corporatiestrateeg. Vooral in grote en middelgrote steden bestaat het risico dat steeds meer huurders hun woning niet meer kunnen betalen. Den Haag staat op de eerste plaats van de top-10 van gemeenten met de hoogste risico’s op betaalbaarheidsproblemen.

Het nieuwe huurbeleid en andere maatregelen van het Rijk slaan in Den Haag desastreus hard neer, waardoor vooral mensen met de laagste inkomens zwaar onder druk komen te staan. De PvdA stelde hierover vorig jaar al vragen (sv2013.462 / RIS266064) en maakt zich onverminderd grote zorgen.

Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde stellen wij het college de volgende vragen.

 1. Heeft u kennis genomen van het bericht “In deze steden staat de betaalbaarheid voor huurders het meest onder druk + ranking alle Nederlandse steden”? (bron: website Building Business)
 2. Wat verklaart dat in Den Haag de betaalbaarheid van huurwoningen het meest onder druk staat van alle steden in Nederland?
 3. Kunt u inzicht geven in:
  – de behoefte aan en het aanbod van betaalbare woningen voor diverse huishoudens nu en in de toekomst, uitgesplitst in corporatiebezit en particulier bezit, en per inkomenscategorie (op basis van behoefte en de demografische prognoses)?
  – het toewijzings- en verhuurbeleid van de grote drie corporaties in Den Haag en de gevolgen hiervan voor de betaalbaarheid van het wonen voor de lage inkomens in Den Haag?
  – de ontwikkeling van de wachttijd voor een sociale woning, specifiek voor de laagste inkomens en voor de middengroepen?
  – of er door het nieuwe huurbeleid straks nog wel voldoende betaalbare woningen zijn in Den Haag?
 4. Welke instrumenten bestaan op dit moment lokaal én landelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven voor de lage inkomens in Den Haag?
 5. Wat gaat het college ondernemen om deze beschikbaarheid te waarborgen?

 

Martijn Balster
PvdA

 

 

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster